12 maja 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Administracja kultury”

Celem spotkania będzie zwrócenie uwagi na doniosłą problematykę kultury w polskim porządku prawnym. Tytułem przykładu wystarczy wskazać na działalność teatrów, domów kultury czy innych organizacji zajmujących się przedmiotowym zagadnieniem. Nie można również zapominać o organizowanych kulturalnych imprezach masowych, które w dobie rozwoju społeczeństwa są niezwykle istotne. Wśród poruszanych zagadnień ma się znaleźć także przedstawienie postulatów de lege ferenda pod adresem tworzonego prawa odnoszącego się do kultury.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do studentów, doktorantów i pracowników naukowych, a także do osób praktycznie zajmujących się zagadnieniami związanymi z administracją kultury. Udział bierny (w charakterze słuchacza) jest bezpłatny.

Zgłoszenie chęci udziału w konferencji oraz wszelkie pytania należy wysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.knpa@gmail.com.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęli dziekan Wydziału Prawa i Administracjiprof. dr hab. Czesław Martysz oraz prezydent Katowic dr Marcin Krupa. Partnerem konferencji jest portal internetowy: beztogi.pl.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Administracja kultury”
Słowa kluczowe (tagi):