Jesteś tutaj

W środę 25 października 2017 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej nr III na IV piętrze w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 odbędzie się kolejny wykład w ramach osiemnastej edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”.

Referat zatytułowany „Ortobiologia – na granicy faktów i mitów” wygłosi dr hab. prof. AWF Krzysztof Ficek z Zakładu Fizjoterapii i Medycyny Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Prof. Ficek tak streszcza swoje wystąpienie:
Współczesna medycyna, oprócz lawinowego rozwoju inwazyjnych metod chirurgicznych, równolegle nieustannie poszukuje metod i technik pozwalających na regenerację tkanek i organów, przebiegającą w sposób naturalny lub jak najbardziej do niego zbliżony. O ogromnej potrzebie świadczy fakt, iż tzw. medycyna regeneracyjna jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin. Jej interdyscyplinarny charakter wynika ze współdziałania medycyny, biotechnologii oraz inżynierii biomedycznej. W dziedzinie ortopedii terapie biologiczne kryją się pod pojęciem ortobiologii i łączą techniki często transferowane z obszaru chirurgii plastycznej czy estetycznej. Przedstawiają one innowacyjne podejście do terapii rekonstrukcyjnej patologicznie zmienionych tkanek i narządów, w tym przypadku kości oraz chrząstki, z wykorzystaniem witalnego potencjału niepowtarzalnej tkanki, jaką stanowi krew. Augmentacja biologiczna ma więc na celu przyspieszenie procesów gojenia oraz regeneracji, bazując na składnikach, które są wytwarzane przez sam organizm ludzki i są pozyskiwane wyłącznie z organizmu człowieka, np. z krwi, tkanki tłuszczowej. Spośród omawianych technik wyróżnić można zastosowanie: płytkowych czynników wzrostu, inhibitorów cytokin lub komórek macierzystych. Po odpowiedniej preparatyce, zwiększającej ich lecznicze właściwości, podawane są one pacjentowi w postaci iniekcji. Na uwagę zasługuje fakt, iż ukierunkowana aktywność fizyczna z uwzględnieniem poprawności jej wykonywania, stanowi kluczowy aspekt w przygotowaniu podłoża tkankowego do aplikacji preparatów autologicznych. Ćwiczenia fizyczne, ujęte jako zbiór działań prerehabilitacyjnych, wykonywane pod kontrolą specjalistów w momencie poprzedzającym aplikację preparatów w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, poprawiają efektywność i skuteczność leczenia ortobiologicznego. Biologiczna regeneracja tkanek stanowi więc niejako alternatywę w stosunku do leczenia chirurgicznego, czy zastępowania tkanek produktami na bazie materiałów inżynierskich, a wykorzystanie ortobiologicznych preparatów autologicznych stanowi przykład tzw. medycyny spersonalizowanej, w której odpowiednio dobrana terapia jest dedykowana konkretnemu pacjentowi.

Serdecznie zapraszamy!

Program cyklu wykładów „Problem granic w filozofii i nauce” (dokument pdf)

18. edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
Słowa kluczowe (tagi):