Jesteś tutaj

Czyli jakie cechy powinien mieć twój wynalazek

Wynalazek to nowy pomysł, rozwiązanie w określonym obszarze aktywności. Terminu tego nie należy mylić z pojęciem wzoru przemysłowego lub użytkowego. Droga komercjalizacji konkretnego wynalazku zależy od stopnia zaawansowania technologicznego i może trwać nawet kilka lat. Na czas jaki upływa od powstania pomysłu do momentu uzyskania patentu wpływają m.in.: postęp prac badawczych, w tym obecność lub brak barier finansowania badań, czy czas oczekiwania na decyzję Urzędu Patentowego.

Pierwszym podstawowym etapem jest opracowanie nowego rozwiązania przez twórcę. Po otrzymaniu wyników badań naukowych przystępuje się do stworzenia opisu patentowego, którego celem jest opracowanie zgłoszenia wysyłanego do Urzędu Patentowego RP. Zgłoszenie takie jest podstawą wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na zgłoszone rozwiązanie. Na tym etapie każdy z naszych naukowców może liczyć na wsparcie Biura Rzeczników Patentowych Uniwersytetu Śląskiego. Wynalazek może być chroniony patentem jeżeli spełnia trzy cechy:

  1. Jest nowy w chwili jego zgłoszenia. Dlatego przed dokonaniem zgłoszenia istotne jest sporządzenie badania stanu techniki względem rozwiązań dostępnych już na rynku i zgłoszonych do Urzędu Patentowego przez innych twórców.
  2. Cechuje go odpowiedni poziom wynalazczy - najprościej mówiąc uzyskane rozwiązanie nie jest zbyt oczywiste dla specjalisty w danej dziedzinie.
  3. Nadaje się do przemysłowego zastosowania np. może być użyty w produkcji, wytwarzania dóbr. Z punktu widzenia rozwiązania technologicznego musi ono być możliwe do wdrożenia na skalę przemysłową.

 

Czas trwania ochrony patentowej to 20 lat od czasu zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego.

W ostatnim czasie stosunkowo nową grupę wynalazków stanowią wynalazki biotechnologiczne, za które uważamy przede wszystkim:

  • wynalazki zawierające materiał biologiczny, pochodzący ze środowiska naturalnego lub wytworzony przy użyciu metod technicznych, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze;
  • wynalazki zawierające elementy wyizolowane z ciała ludzkiego lub wytworzone innym sposobem technicznym, nawet jeżeli budowa tego elementu jest taka sama jak budowa elementu naturalnego;
  • wynalazki odnoszące się do roślin lub zwierząt, jeżeli zastosowane metody techniczne nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub też rasy zwierząt.

 

Zachęcamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów do twórczej pracy naukowej i dzielenia się z nami swoimi pomysłami. Wszelkich porad i wsparcia w aspekcie komercjalizacji i tworzenia zgłoszeń patentowych udziela:

 

Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
tel. 23 359 20 81
e-mail: transfer@us.edu.pl

oraz

Biuro Rzeczników Patentowych

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Osoba do kontaktu: koordynator Biura, rzecznik patentowy mgr Mariusz Grzesiczak

tel.  32 359 11 45
e-mail: mariusz.grzesiczak@us.edu.pl