Jesteś tutaj

Czyli specjalistyczne laboratoria Uniwersytetu Śląskiego dla wzrostu konkurencyjności badań naukowych

Uniwersytet Śląski jest uczelnią stale rozwijającą swoje zaplecze laboratoryjne. Wiemy, że rozbudowa naszych laboratoriów to jedna z dróg służących tworzeniu innowacyjnych rozwiązań naukowych i ich komercjalizacji. Oprócz realizacji prac badawczo-naukowych, naszą infrastrukturę laboratoryjną udostępniamy na potrzeby prac zleconych realizowanych z podmiotami zewnętrznymi – firmami i partnerami biznesowymi. Nasi partnerzy mogą skorzystać z usług badawczych oferowanych przez poszczegołne wydziały dysponujące specjalistycznym zapleczem laboratoryjnym i wyspecjalizowaną kadrą pracowników naukowych.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska posiada wydziałowe laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt biologiczny, medyczny, chemiczny, umożliwiający pracę w obszarach analiz, badań biologicznych, konsultacji specjalistycznych w zakresie metod badawczych, oceny i jakości materiału biologicznego. Do głównych laboratoriów jakimi dysponuje Wydział zaliczyć możemy laboratoria mikrobiologiczne, ekotoksykologiczne, biochemiczne i genetyczne oraz własną szklarnię hodowlaną.

Wydział Nauk o Ziemi posiada laboratoria związane z ochroną środowiska, geofizyką, chemią, mineralogią. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wykonuje pomiary promieniotwórczości, analizy fizyko-chemiczne prób wody i gleby. Wykonywane są również badania mikroskopowe węgli oraz materii organicznej, pomiary refleksyjności oraz zdjęcia mikroskopowe.

Wydział Artystyczny posiada specjalistyczne pracownie, w których tworzone są unikatowe dzieła graficzne, projektowanie i realizacja przeszkleń (witraż, fusing, szkło). Pracownie zajmują się tworzeniem oryginalne dzieł ceramicznych, kreacją obrazu fotograficznego, a także grafiką edytorską oraz tworzeniem różnego rodzaju rzeźb.

Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach posiada bazę aparatury i laboratoriów specjalizujących się w inżynierii materiałowej, geologii, fizyce, dzięki czemu w laboratoriach oraz pracowniach możliwe jest przeprowadzenie analiz składu nano- i mikrocząstek, badań mikrostruktury materiałów, analiz termicznych różnych materiałów, a także wytwarzania powłok na aluminium i jego stopach metodą elektrochemiczną.

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii posiada nowoczesne laboratoria i pracownie, w których realizuje się prace z zakresu badań właściwości fizyko-chemicznych materiałów i substancji, w tym analiz chemicznych substancji, badań z obszaru fizyki medycznej np. fluorescencji próbek biologicznych oraz obrazowania struktur materiałów wykorzystując specjalistyczna aparaturę taką jak: wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy, spektrofotometr fluorescencyjny czy detektor dawek neutronowych.

Nowym obiektem badawczym jest Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych mieszczące się w Chorzowie. Centrum posiada nowocześnie wyposażone laboratoria analiz białek i kwasów nukleinowych, laboratoria badań polimerów oraz pracownie Zakładu Fizyki Ciała Stałego ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym badania struktury krystalicznej substancji czy właściwości nanonośników leków do komórek nowotworowych. Centrum dysponuje m.in. ultra-wysoko próżniowym klastrem oraz laboratorium L112 – spektroskopii elektronowej w ramach laboratorium fizyki powierzchni.

Szczegółowe informacje na temat infrastruktury laboratoryjnej, w tym specjalistycznej aparatury, którą dysponuje Uniwersytet Śląski można znaleźć na stronie: http://transfer.us.edu.pl/aparatura-i-laboratoria.