22 i 23 listopada 2017 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej” podsumowująca projekt badawczy pt. „Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I”. 

Adresatami konferencji są naukowcy zainteresowani tematyką dziedzictwa kulturowego środkowej Europy. Pierwsza część wydarzenia poświęcona zostanie podsumowaniu cieszyńskiego projektu, którego celem było m.in. opracowanie spójnej, syntetycznej, cyfrowej kilkunastotysięcznej kolekcji atlasowej, obejmującej mapy, dokumentację fotograficzną oraz unikatowe ankiety z zielnikami. W programie drugiej części zaplanowano wystąpienia prelegentów dotyczące różnych form zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz stanu prac atlasowych w poszczególnych krajach Europy.

Podczas konferencji omówione zostaną takie kwestie, jak:

  • działalność organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym,
  • ochrona i popularyzacja dziedzictwa materialnego oraz niematerialnego,
  • ochrona dziedzictwa kulturowego na pograniczu,
  • dziedzictwo utracone,
  • krajobraz kulturowy,
  • atlasy etnograficzne – założenia, metody pracy, perspektywy badawcze.
     

Planowana konferencja dotyczyć będzie zatem dwóch zasadniczych zagadnień: zwrócenie uwagi na różnorodność w podejściach badawczych do zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Środkowej Europie oraz podsumowanie projektu "Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I". Podczas pierwszej części spotkania zostanie omówiony cieszyński projekt dotyczący opracowania naukowego, digitalizacji i popularyzacji wybranych zasobów źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (w tym platforma cyfrowa oraz publikacja naukowa), którego celem jest wzbogacanie polskiego dziedzictwa narodowego o unikatową dokumentację etnograficzną oraz popularyzacja Atlasu w środowisku naukowym i pozanaukowym. W drugiej części konferencji pojawią się referaty i dyskusje dotyczące: a) różnych form zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, oraz b) stanu prac atlasowych w poszczególnych krajach Europy (przybliżenie metod pracy oraz współczesnych tendencji w stosowaniu i wykorzystaniu kartografii etnograficznej, np. Polski atlas etnograficzny, Etnograficky atlas Slovenska, Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska, Atlas der deutschen Volkskunde i in.).​

Organizatorami wydarzenia są Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Polski Instytut Antropologii. unkcję koordynatora projektu pełni dr Agnieszka Pieńczak z Zakładu Etnologii i Geografii Kultury Uniwersytetu Śląskiego. 

Więcej informacji na temat konferencji: „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej”

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej”