Jesteś tutaj

Źródło światła, detektor oraz ośrodek, w którym rozchodzi się światło – tak w skrócie można by przedstawić układ optoelektroniczny służący m.in. przesyłaniu czy gromadzeniu informacji. Jej nośnikiem w tym przypadku jest promieniowanie świetlne. Takie układy stosowane są na przykład w laserach półprzewodnikowych czy ogniwach słonecznych.

Naukowcy wciąż jednak poszukują coraz lepszych rozwiązań, dzięki którym przesyłanie czy przetwarzanie tego typu sygnałów będzie jeszcze bardziej efektywne. Nowe rozwiązania budzą zresztą spore zainteresowanie ze względu na szeroki wachlarz zastosowań układów optoelektronicznych. Obecnie stosowane są w urządzeniach w przemyśle zbrojeniowym, w nowoczesnym sprzęcie medycznym, telekomunikacji czy informatyce. Jedno z rozwiązań zaprojektowali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego. Opracowali stabilny, czysto organiczny materiał fotoluminescencyjny, który w przyszłości może znaleźć zastosowanie w takich urządzeniach optoelektronicznych, jak nowoczesne diody typu OLED wykorzystywane m.in. do budowy elastycznych wyświetlaczy. Rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową.

Autorami fotoluminescencyjnego kwasu 10-hydroksybenzo[h]chinolino-7,9-dikarboksylowego oraz sposobu jego otrzymywania są: mgr Jakub Wantulok, dr hab. inż. Jacek Nycz, prof. UŚ, prof. dr hab. Jan Małecki, prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak, dr hab. Aneta Słodek, prof. UŚ oraz dr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol.

Źródło: https://us.edu.pl/nowe-rozwiazanie-dla-technologii-optoelektronicznej/

elastyczny wyświetlacz telefonu