Jesteś tutaj

Ekologia jako podstawa systemu filozoficznego i etycznego. Wykład 1

Dr hab. prof. UŚ Piotr Skubała: „Ekologia jako podstawa systemu filozoficznego i etycznego. Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu". Wykład 1.

Film został przygotowany na potrzeby projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy, przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Tematyka wykładu: „Ekologia jako podstawa systemu filozoficznego i etycznego". Pełny materiał z kursu „Bioetyka i etyka środowiskowa" dostępny jest na platformie UPGOW: http://el.us.edu.pl/upgow.

Ekologia naukowa, dając pewną spójną wizję świata żywego, jego funkcjonowania, stała się jedną z głównych przesłanek dla powstania alternatywnego systemu etycznego i nowego nurtu w filozofii. Etyka ekologiczna i różne nurty filozofii środowiskowej stanowią dzisiaj mocny fundament dla rozwoju ruchu ochrony środowiska w świecie. Ekologia uzmysławia nam jak zadziwiająco skromny jest stan naszej wiedzy o działalności ziemskiego ekosystemu. Dowodzi tego stopień poznania różnorodności biologicznej oraz zakres wiedzy na temat zależności w świecie żywym. 

 • Przesłanki filozofii i etyki ekologicznej
 • Czym zajmuje się ekologia?
 • Czy ważnym jest badanie funkcjonowania ekosystemów na Ziemi?
 • Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu: 
  • Różnorodność biologiczna na Ziemi
  • Liczba gatunków na Ziemi
  • Grupy organizmów dobrze poznane (?)
  • Grupy organizmów słabo poznane
  • Życie odkrywane w zaskakujących miejscach na Ziemi
  • Różnorodność gatunkowa w Polsce
 • Zależności w świecie żywym
 • Zależności w świecie roztoczy
 
00:00
Słowa kluczowe (tagi):