Jesteś tutaj

25 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień DNA, upamiętniający publikację w czasopiśmie "Nature" z 1953 roku, w której opisano strukturę tego związku chemicznego.

DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy, to główny nośnik informacji genetycznej w żywych organizmach. Odkrycie jego istnienia w 1869 roku przez Fryderyka Mieschera było ważnym wydarzeniem dla biologii ewolucyjnej. Jednak aż do 1953 skład kwasów nukleinowych znajdujących się w chromosomach i odpowiedzialnych za "dziedziczenie chemiczne", jak nazwał to Miescher, nie był znany.

25 kwietnia 1953 roku w czasopiśmie "Nature" ukazały się trzy artykuły, które w całości zaprezentowały odkrycie struktury DNA. Najważniejszy z nich nosił tytuł Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid. Jego autorami byli James D. Watson i Francis Crick, którzy opisują model DNA w postaci podwójnej helisy. Ich wnioski były oparte na badaniach opublikowanych w pozostałych dwóch artykułach, których głównymi autorami byli Maurice Wilkins i Rosalind Franklin. W 1962 wszyscy - z wyjątkiem zmarłej w 1958 roku Franklin - otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

Od tego czasu naukowcy rozpoczęli intensywne badania, których celem było opisanie wszystkich sekwencji ludzkiego genomu. Największy projekt temu poświęcony rozpoczął się w 1990 roku i pochłonął ponad 3 miliardy dolarów. Nazwano go Human Genome Project ("projekt poznania ludzkiego genomu") i oficjalnie ogłoszono jego ukończenie 25 kwietnia 2003 roku, czyli dokładnie 50 lat po pamiętnej publikacji w "Nature" (w rzeczywistości projekt nie był jeszcze ukończony).

Ten dzień został też wtedy oficjalnie - najpierw w Stanach Zjednoczonych, a wkrótce na całym świecie - ogłoszony jako (Między)Narodowy Dzień DNA. 

Źródło: domena publiczna
Słowa kluczowe (tagi):
DNA
,