Jesteś tutaj

Dowody w postaci niewielkich, molekularnych skamielin pozwalają przypuszczać, że początki istnienia zwierząt w oceanach nawet o 100 milinów lat poprzedzają okres kambryjski, z którego pochodziły najstarsze dotąd ślady pierwszych gąbczastych stworzeń z tego królewstwa.

Badacze z University of California w Riverside (UCR) znaleźli najstarsze dowody życia przedstawicieli królewstwa zwierząt, datowane na 100 milionów lat przed tak zwaną eksplozją kambryjską, czyli okresem, w którym nastąpił gwałtowny rozwój ilościowy i gatunkowy zwierząt morskich.

Badania prowadzone przez zespół prof. Gordona Love z Wydziału Nauk o Ziemi UCR zostały opisane w najnowszym numerze tygodnika „Nature”. Pierwszym autorem badań jest Alex Zumberge, doktorant z grupy badawczej prof. Love.

Kalifornijscy naukowcy zastosowali specyficzną metodę. Zamiast szukać typowych skamieniałych szczątków, ich obiektem zainteresowania stały się potencjalne molekularne ślady życia zwierząt, zwane biomarkerami, pochodzące z ery neoproterozicznej, czyli z sprzed około 660-635 milionów lat. Takich śladów badacze szukali w prastarych skałach z Omanu, Syberii i Indii. Ich najważniejszych znaleziskiem okazały się sterydowe związki chemiczne, produkowane wyłącznie przez gąbki, czyli najstarsze, prymitywne formy zwierząt.

– Molekularne skamieliny są ważnym elemetem badania wczesnych form zwierzęcych. Pierwsze gąbki były prawdopodobnie bardzo niewielkie i nie miały szkieletów, nie zostały więc po nich dobrze zachowane i łatwe do rozpoznania ślady – wyjaśnia Alex Zumberge. – Szukaliśmy specyficznych i do tego trwałych biomarkerów, które byłyby dowodem na występowanie gąbek i innych wczesnych form zwierzęcych, innych niż jednokomórkowe organizmy, które panowały na Ziemi przez kilka miliardów lat, zanim pojawiło się wielokomórkowe życie.

Biomarker, który został zidentyfikowany to steryd nazwany 26-mes (ang. 26-methyl stigmastane), posiadający unikalną strukturę, którą obecnie sytezuje tylko kilka gatunków spośród współczesnych gąbek pospolitych.

- Sterydowe biomarkery są pierwszym dowodem że gąbki pospolite, a zatem wielokomórkowe zwierzęta, funkcjonowały w prehistorycznych morzach co najmniej 635 milionów lat temu – dopowiada Zumberge.

Początkiem tego przedsięwzięcia były poprzedni projekt zespołu prof. Lovez 2009 roku, w którym odkryto neoproteroziczne ślady innego sterydu, określanego jako 24-ipc (ang. 24-isopropyl cholestane). Ten typ sterydu oprócz gąbek produkują jednak także pewne gatunki glonów, znalezisko nie było więc rozstrzygające dla stwierdzenia o istnieniu zwierząt w czasach prekambryjskich. Dopiero znalezienie biomarkerów sterydu 26-mes, unikalnego dla (współczesnych) gąbek pospolitych, przyniosło potwierdzenie stawianych wcześniej hipotez.

 

Źródło badań: J. Alex Zumberge et al, Demosponge steroid biomarker 26-methylstigmastane provides evidence for Neoproterozoic animals, Nature Ecology & Evolution (2018). DOI: 10.1038/s41559-018-0676-2

Opracowano na podstawie artykułu Oldest evidence for animals found by UCR researchers opublikowanego na stronie internetowej University of California, Riverside.

Współczesna gąbka pospolita z gatunku Rhabdastrella globostellata, produkująca steryd, którego biomarkery znaleziono w neoproterozicznych skałach. Foto: UCR, Paco Cárdenas