Jesteś tutaj

Zeberki timorskie, które wychowują się z licznym potomstwem, nieustannie rywalizują o pożywienie. Jak pokazują badania, w dorosłym życiu te ptaki są jednak o wiele bardziej towarzyskie, niż ptaki, które mają mniej braci i sióstr.

Badania, opublikowane niedawno w czasopiśmie “Proceedings of the Royal Society B” odkrywają przed nami pewną zależność rodzinną u ptaków. Obserwując dziko żyjące zeberki timorskie, grupa badaczy z australijskiego Macquarie University zauważyła wyraźną prawidłowość: wielkość rodziny na wczesnym etapie życia determinuje to, jak bardzo towarzyska i „stadna” będzie dana zeberka w dorosłym życiu.

Młode, żyjące z dużą liczbą rodzeństwa, muszą nieustannie rywalizować o dostęp do pożywienia. Zdaniem autorów publikacji, stres, który to wywołuje, jest najważniejszym czynnikiem determinującym tę różnicę.

Zeberki są bardzo rodzinnymi ptakami. Łączą się zwykle w pary na całe życie i razem opiekują się potomstwem. Stan rodziny ma więc dla tego gatunku zasadniczy wpływ na rozwój osobnika. To, jak nauczy się życia w grupie, będzie w miało duży wpływ na jego przetrwanie w dojrzałym wieku, kiedy opuści już swoją pierwotną grupę.

Jak pokazały badania, ptaki z dużych rodzin nie mają problemu ze zmianą grupy, ze współpracą w ramach grupy, w której przebywają, a co najważniejsze, nie są agresywne przy wspólnym pożywieniu. Badacze z Macquarie University nie potrafią jeszcze odpowiedzieć na pytanie, dlaczego stres w młodości na tak bezpośrednio wpływ na uspołecznienie zwierząt w późniejszym życiu, zależność jest jednak bardzo wyraźnie widoczna.

 

Badania źródłowe: Hanja B. Brandl et al. Early-life social environment predicts social network position in wild zebra finches, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2019). DOI: 10.1098/rspb.2018.2579

Opracowano na podstawie artykułu Sibling rivalries lead to friendly finches, opublikowanego na portaly phys.org.

Młode zeberki timorskiej. By Martin Pot (Martybugs at en.wikipedia), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5101636
Słowa kluczowe (tagi):