Jesteś tutaj

Wykład dr hab. Małgorzaty Kaniowskiej, prof. UŚ „Sztuka dyrygowania – historia i współczesność” odbył się 18 stycznia 2018 roku i był czwartym z cyklu wykładów mistrzowskich „Artysta – powołanie czy profesja”, który dr hab. Małgorzata Kaniowska przygotowała wraz ze swoimi współpracownikami.

Dr hab. Małgorzata Kaniowska jest dyrygentem, pedagogiem i animatorem kultury. Pracuje na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (dawnym Wydziale Artystycznym), na którym pełni funkcję prodziekana ds. twórczości artystycznej i umiędzynarodowienia. Jest założycielką i dyrektorem artystycznym orkiestry „Camerata Impuls”, z którą zrealizowała szereg projektów koncertowych i fonograficznych (udział w nagraniu 14 płyt kompaktowych). Jako dyrygent występowała w kraju i zagranicą m.in. w Hiszpanii, Czechach, Wielkiej Brytanii. Brała udział w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach.

Sylwetka prof. Małgorzaty Kaniowskiej nas stronie jubileuszu Uniwersytetu Śląskiego

Wykłady mistrzowskie były jedną z inicjatyw uświetniających jubileusz 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od listopada 2017 do maja 2018 roku 12 wybitnych naukowców śląskiej uczelni w swoich wykładach przybliża rzeczywistość w ujęciu jednej z 12 dyscyplin.

Słowa kluczowe (tagi):