22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi

Międzynarodowy Dzień Ziemi to szereg akcji prowadzonych na całym świecie, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Inicjatywa ma swoje korzenie już w latach 70. XX wieku. Święto obecnie obchodzone jest w 192 krajach świata. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Program i tematykę kolejnych obchodów polskiego Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska. Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2015 poświęcono promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, hasło tegorocznych obchodów to "Z energią zmieńmy źródła". Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2016 organizatorzy chcą poświęcić tematom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu emisji zanieczyszczeń. Jest to temat ważny, szczególnie w kontekście coraz gorszej jakości powietrza w Polsce wynikającej z zanieczyszczeń przemysłowych, komunikacyjnych i tzw. "niskiej emisji" czyli zanieczyszczeń powietrza przez gospodarstwa indywidualne. 

12 listopada 2015 rroku weszła w życie ustawa, zwana "antysmogową", która daje samorządom możliwość decyzji, jakie paliwo będzie źródłem ciepła na ich terenie. Aby dokonywać mądrych wyborów, sprzyjających redukcji zanieczyszczeń, w tym szczególnie szkodliwych dla zdrowia człowieka pyłów zawieszonych należy edukować społeczeństwo w tej dziedzinie i dlatego hasło tegorocznych obchodów to "Palący temat - niska emisja!". 

W 2016 roku temat obchodów dotyczący ochrony powietrza i klimatu wpisuje się w cele przyjęte podczas Konferencji COP21 szczególnie redukcji CO2. Niezwykle istotne jest to w kontekście porozumienia przyjętego podczas 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP21 w Paryżu, owo porozumienie przyjęło aż 195 państw świata. Uroczyste podpisanie nowej umowy klimatycznej przez Państwa Strony Konwencji Klimatycznej i Unię Europejską nastąpi 22 kwietnia 2016 roku w Nowym Jorku, a więc podczas obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi. Istotną rolą organizatorów tegorocznego świeta będzie zatem promocja i edukacja społeczeństwa na tematy związane z zapisami nowej umowy klimatycznej, której uzgodnienie jest niewątpliwym sukcesem Państw Stron Konwencji. 

Największe polskie obchody Dnia Ziemi 2016 odbęda się 24 kwietnia na Polu Mokotowskim. 

Źródło:
Dzień Ziemi 2016

Międzynarodowy Dzień Ziemi
Słowa kluczowe (tagi):