Jesteś tutaj

Czyli nauka i badania dla rozwoju gospodarki na Uniwersytecie Ślaskim

Projekty badawcze na Uniwersytecie Śląskim realizowane są w wielu dyscyplinach i specjalnościach naukowych. Naukowcy poszukują rozwiązań problemów uznawanych w Polsce, Europie i na świecie za priorytetowe dla rozwoju nauki i gospodarki. Koncentrują się wokół tematów dotyczących m.in.: zdrowia i medycyny, ochrony środowiska i zmian klimatycznych, biotechnologii, gospodarki wodnej, technologii informacyjnych, nanotechnologii, materiałów i nowych technologii, energii, obejmują zagadnienia prawne, społeczne, z zakresu edukacji, przemian kulturowych i dziedzictwa narodowego oraz sztuki. Wiele z nich ukierunkowanych jest na innowacyjność i zastosowanie w praktyce. Przykładowo: synteza i badanie właściwości fizykochemicznych i biomedycznych nowych pochodnych porfiryn jako potencjalnych fotouczulaczy w metodzie PDT; chemoinformatyka i projektowanie leków; informatyka bioinżynierska, analiza i przetwarzanie obrazów biomedycznych; biotechnologia środowiska, zmiany klimatu i skutki środowiskowe; struktura, dynamika i ewolucja roślinnego genomu jądrowego z perspektywy badań cytomolekularnych; wpływ związków ropopochodnych na lądowe bezkręgowce i efektywność procesu bioremediacji gleb skażonych tymi związkami; innowacyjne produkty węglowe zastępujące koks w eksploatacji wielkiego pieca; poszukiwanie i wytwarzanie nowych materiałów z możliwymi zastosowaniami w elektronice, energetyce i medycynie.

Przykładowe projekty finansowane ze źródeł krajowych:

 • „Rozkład niesterydowych leków przeciwzapalnych przez wybrane szczepy bakterii”,
 • „Multifunkcjonalne właściwości oraz mikrostruktura nowych stopów tytanowych do zastosowań biomedycznych”,
 • „Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią kształtu”,
 • „Analiza obrazów tomograficznych oka”,
 • „Gry kwantowe:teoria i implementacja”,
 • „Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki”.
 • „Tożsamość miasta i jego mieszkańców a przestrzeń publiczna. Studium trzech miast”.

 

Przykładowe projekty finansowane z funduszy międzynarodowych:

 • EURoot – Enhancing resource Uptake from Roots under stress in cereal crops.
  „Zwiększenie efektywności pobierania substancji odżywczych przez korzenie roślin zbożowych w warunkach stresu”
  Cel: zwiększenie zdolności roślin zbożowych do pobierania wody i substancji odżywczych przez korzenie oraz zachowanie wzrostu i produktywności w warunkach stresowych.
 • INNOCARB – Innovative carbon products for substituting coke on BF operation.
  „Innowacyjne produkty węglowe zastępujące koks w eksploatacji wielkiego pieca (BF)”
  Cel: jest wytworzenie nowych produktów węglowych do eksploatacji wielkiego pieca poprzez zredukowanie zużycia koksu wielkopiecowego.
 • FLORIST – Flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains
  Cel: ocena ryzyka wystąpienia powodzi na terenie północnego pogórza Tatr.
 • RATIO-COAL – Improvement of coal carbonization through the optimization of fuel in coking coal blends
  „Poprawa jakości procesu karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowniczych”
  Cel: poprawa jakości procesu karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowniczych.

 

Więcej informacji o aktualnie realizowanych, jak również zakończonych projektach nie tylko badawczych, ale też edukacyjnych i inwestycyjnych zdnajdziecie Państwo na stronie Działu Projektów: http://www.projekty.us.edu.pl/realizowane-projekty. Można również odwiedzić nas w naszym biurze, gdzie uzyskają Państwo profesjonalne doradztwo z zakresu realizacji i wdrażania projektów naukowych. Realizację wybranych projektów naukowych prowadzi Dział Projektów UŚ.

Masz pomysł na ciekawy projekt – podziel się swoim pomysłem z nami.