Jesteś tutaj

Od 1975 roku na całym świecie 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzyki. Obchody zapoczątkował Yehudi Menuhina, ówczesny prezydent Międzynarodowej Rady Muzyki. Głównym celem wydarzenia jest przedstawienie jej piękna oraz artystów, którzy ją tworzą i wykonują.

Za twórcę muzyki uważa się Jubala, potomka Kaina, jak jest napisane w pierwszej księdze Pisma Świętego (Rdz 4,21). Jubal to jedyny muzyk wymieniony w Biblii w czasach przed Potopem. Grał na lirze i flecie. Mitologia rzymska z kolei podaje sylwetkę Merkurego, który zgodnie z wierzeniami zrobił lirę ze skorupy żółwia.

Dla wielu naukowców powstanie muzyki jest nader intrygujące. Nie sposób dokładnie określić daty, kiedy miała swój początek, lecz wiadomo, że sięga ona czasów prehistorycznych. Pierwsze brzmienia muzyki – choć prymitywne – dały podwaliny brzmieniom, które słyszymy dziś.

Badacze twierdzą, że pierwsze muzykowanie rozpoczęło się od śpiewania. Nasi przodkowie wydawali dźwięki przypominające śpiew w celu umilenia sobie pracy, rozładowania napięcia i dodania otuchy w trudnych chwilach. Śpiew był również modlitwą, sposobem na oddanie kultu bóstwom i wyrazem szacunku wobec nich. Uderzano przy tym palcami i dłońmi, klaskali, a także wybijano rytm trzymanymi dzidami.

Pierwsi ludzie posiadali również swoje instrumenty – piszczałki – które wykonywali z kości zwierząt oraz muszle.

Z czasem muzyka coraz częściej towarzyszyła ludziom. Zaczęły jej towarzyszyć tańce oraz nowe brzmienia, które nie były związane z kultem religijnym. Specjaliści odkryli, że muzykę zaczęto już spisywać 5 tysięcy lat przed naszą erą! Dowodem na to jest odnaleziony fragment muzyczny – Hymn do Nikkal – pochodzący z ok. 1400 roku przed naszą erą.  Archeolodzy odnaleźli tę prehistoryczną pamiątkę w starożytnym mieście portowym Urganit leżącym niegdyś nad Morzem Śródziemnym.

Nota bene hymn ten jest uważany za najstarszy utwór, który udało się odtworzyć współcześnie (prace nad jego odtworzeniem trwały piętnaście lat). Dokonali tego naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w USA.

Dzisiejsze utwory i kompozycje są wytworem ludzkiego geniuszu. Niezliczone piosenki puszczane w radiach oraz linie melodyczne grane przez narodowe orkiestry każdorazowo dają wyraz pragnieniu piękna i poczuciu estetyki, jakie noszą w sobie ich twórcy. Muzyka to nie tylko rozrywka, ale również odpoczynek, środek terapeutyczny, rozwój umysłowy i nauka.

Czym jest indywidualnie dla nas? Niech każdy odpowie sobie na to pytanie i znajdzie w muzyce coś dla siebie.

 

Tekst sporządzono na podstawie:

https://www.polmic.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=78:miedzynarodowy..&lang=pl

https://www.focus.pl/artykul/jak-powstala-muzyka-najwazniejsze-wydarzenia-i-ciekawostki-z-historii-muzyki

e-wydarzenia-i-ciekawostki-z-historii-muzyki

muzycy grający w orkiestrze ukazani podczas koncertu