Jesteś tutaj

Najnowsze badania pokazują, że życie pojedynczego człowieka może trwać nawet od 120 do 150 lat, o ile wyeliminuje się wszystkie zagrożenia, które mogą je skrócić, jak choroby i nieszczęśliwe zdarzenia. To jednak „absolutny limit” – w tym czasie organizm całkowicie traci odporność i zdolność do regeneracji. Wyniki badań oparto na modelu matematycznym uwzględniającym badanie krwi pół miliona ludzi.

W artykule opublikowanym na łamach „Nature Communications” grupa badaczy z kilku krajów przedstawia badania, w których na podstawie modeli matematycznych przewiduje, że po około 120 do 150 latach życia ludzkie ciało całkowicie traci zdolność do regeneracji po wpływie takich czynników, jak choroby czy rany. Jeżeli medycyna będzie rozwijać kolejne terapie na współczesne choroby, a jednocześnie nauka opracuje sposoby na to, żeby wzmacniać odporność naszego organizmu, ludzie będą mogli cieszyć się dłuższym i zdrowszym życiem.

– Badania tego typu opierają się na danych pochodzących z historycznych i współczesnych badań ludzkich populacji – opowiada dla serwisu Live Science, Judith Campisi, profesor w Buck Institute for Research on Aging in Novato, instytucie badawczym znajdującym się w Kalifornii, zajmującym się starzeniem. – To oczywiście zgadywanie, ale oparte na bardzo dobrych wyliczeniach (prof. Campisi nie brała udziału w tych badaniach).

Badacze wzięli pod uwagę obszerne dane pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rosji, zawierające anonimowe informacje medyczne łącznie pół miliona ludzi. Podstawą do analizy były dane pozyskane z badania krwi, które każdy uczestnik wykonał parokrotnie w ciągu kilku miesięcy zbierania materiałów.

Porównywano dwie konkretne informacje z trzech grup wiekowych – poziom dwóch typów leukocytów (białych krwinek) odpowiedzialnych za odporność przed chorobami i liczebność erytrocytów, czyli czerwonych krwinek, które zajmują się transportem tlenu w organizmie, a więc podstawą jego funkcjonowania. Poziom białych i czerwonych krwinek spada wraz z wiekiem i jest to taki sam dowód starzenia się, jak siwe włosy. Naukowcy nazywają to „biomarkerami stażenia się”.

Pozyskane dane naukowcy przeanalizowali i uporządkowali za pomocą modelu komputerowego, aby ustalić coś, co nazwali dynamicznym wskaźnikiem stanu organizmu (ang. dynamic organism state indicator - DOSI), czyli w praktyce miarę dla wieku biologicznego, którą można ustalić za pomocą badania krwi i określić w ten sposób spodziewany czas wyzdrowienia i regeneracji po chorobie czy uszkodzeniu ciała.

Wskaźnik DOSI spada wraz z wiekiem – to nie budzi wątpliwości. Osiągnięciem tych badań jest ustalenie jego możliwego zakresu. Jak twierdzą naukowcy, ich model pokazuje, że prawdopodobnie między 120 a 150 rokiem życia poziom DOSI, czyli ilość erytrocytów i leukocytów we krwi, jest już tak niski, iż organizm ludzki całkowicie traci zdolność do regeneracji, na skutek czego starsza osoba nie jest już w stanie wracać do zdrowia nawet przy najmniejszym stresorze.

Badacze przy okazji porównali też kilka innych czynników. Każdy z uczestników, w trakcie kilku miesięcy badania, używał stale licznika kroków, co miało być wskaźnikiem fizycznej aktywności. Jak nie trudno się domyślić, ogólna tendencja jest czytelna – młodzi ludzie są znacznie aktywniejsi fizycznie, a im starsi, tym mniej kroków dziennie wykonują.

Nie jest to oczywiście pierwsze badanie dotyczące możliwej długości ludzkiego życia. W 2016 roku Jan Vijg, genetyk z Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku, na podstawie trendów populacyjnych dowodził, że ludzkie życie nie przekroczy 125 lat. Inne badania, oparte na odmiennych wskaźnikach sugerują z kolei, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalny limit długości życia.

 

Badania źródłowe: Pyrkov, T.V., Avchaciov, K., Tarkhov, A.E. et al. Longitudinal analysis of blood markers reveals progressive loss of resilience and predicts human lifespan limit. Nat Commun 12, 2765 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-23014-1

Opracowano na podstawie artykułu Human life span may have an 'absolute limit' of 150 years opublikowanego na portalu Live Science.

Ciemna sylwetka człowieka opierającego się na lasce, patrzącego na zachód słońca, stojącego tłem do zdjęcia, obok ławka i drzewo, którego gałęzie wiszą nad tym człowiekiem.