Jesteś tutaj

Naukowcy zbadali indywidualną zdolność powracania do równowagi, otwartości na doświadczenie oraz radzenia sobie z przeciwnościami.

W ostatnich latach zauważalny jest znaczący wzrost zainteresowania problematyką resilience oraz liczby badań poświęconych temu zagadnieniu. Pojęcia resilience, resiliency czy ego resiliency wiążą się z myśleniem o przeciwnościach losu oraz pozytywnej adaptacji. Oznaczają one m.in. względnie stałą właściwość osobowości ułatwiającą efektywniejsze radzenie sobie ze stresem, elastyczne przystosowanie, uruchomienie i mobilizację zasobów. Osoby z wysokim natężeniem ego resiliency cechuje stabilność emocjonalna, przewaga afektu pozytywnego nad negatywnym oraz większe poczucie własnej skuteczności. Ego resiliency to także indywidualna zdolność powracania do równowagi, otwartości na doświadczenie oraz radzenia sobie z przeciwnościami.

Definicyjna złożoność pojęcia sprawia trudności z konceptualizacją i pomiarem cechy. Badaczki z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego: dr Anna Kołodziej-Zaleska, dr Michalina Ilska, dr Anna Brandt-Salmeri, mgr Anna Jazłowska oraz dr hab. Hanna Przybyła-Basista z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie badają od wielu lat problematykę pomiaru ego resiliency w różnych grupach. Jednym z efektów tych prac jest opublikowany w styczniu 2023 roku w czasopiśmie „PeerJ” artykuł pt. „How to measure ego-resiliency in the face of various life-changing crises: Measurement invariance, convergent and discriminant validity and reliability of the Polish version of the Revised Ego-Resiliency Scale (ER89-R12)”.

Wyniki badań zaprezentowanych w artykule potwierdzają stabilność właściwości psychometrycznych polskiej wersji skali wśród osób zmagających się z różnymi życiowymi kryzysami. Badane były grupy rodziców dzieci z zespołem Downa, kobiet po przebytej chorobie onkologicznej, osób po doświadczeniu rozwodu. Zaprezentowane wyniki analizy porównawczych pokazały, że poziom ego resiliency w grupie rodziców dzieci z zespołem Downa był niższy niż w pozostałych grupach. Ego resiliency mierzone skalą ER89-R12 stanowiło też dobry predyktor dobrostanu psychicznego rozumianego jako wskaźnik adaptacji, było związane z wysokim wsparciem społecznym, wysoką samooceną, niższym poziomem stresu.

Przeprowadzone analizy potwierdziły, że narzędzie może być wykorzystywane do badań osób w okresie dorosłości, również tych, które zmagają się z różnymi przeciwnościami losu. Skala ER89-R12 stanowi trafną miarą ego resiliency w grupach osób doświadczających różnych kryzysów. Jej potencjalna użyteczność oraz możliwości aplikacyjne wydają się szerokie.

Źródło: https://us.edu.pl/wydzial/wns/2023/01/24/czym-jest-ego-resiliency-i-jak-je-zmierzyc-badania-naukowe/

napis resilience ułożony z kostek
Słowa kluczowe (tagi):