Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego organizuje ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Wzory kultury antycznej. Reguły zachowania starożytnych Greków i Rzymian”. Dwudniowe spotkanie odbywać będzie się od 28 do 29 maja 2015 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach

Tematyka planowanej konferencji naukowej wpisuje się w nurt badań kulturowych nad „gramatyką” zachowania, czyli zbiorem nie do końca uświadomionych reguł, które rządzą ludzkimi reakcjami, obyczajami i przyzwyczajeniami. Wskazanie tych zasad pozwala określić normy czy też wzory postępowania charakteryzujące daną społeczność oraz opisać przekonania, jakimi jej członkowie kierują się w życiu codziennym. Celem konferencji jest próba odnalezienia w literaturze i sztuce antycznej pojęć i obrazów z życia starożytnych Greków i Rzymian, które pozwolą sformułować i przedstawić właściwe dla nich zasady zachowania w różnych sytuacjach codziennego życia. Ciekawym zagadnieniem wydaje się także próba łamania w starożytnych społeczeństwach powszechnie przyjętych – a także narzuconych prawem – konwencji oraz wynikające z takiego postępowania sankcje.

 

Obraz