Jesteś tutaj

16 kwietnia 2015 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach rozpocznie się konferencja pod hasłem „Zdrowa mama, zdrowy tata. Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego. Markery płodności kobiet i mężczyzn” 

Będzie to spotkanie o charakterze naukowo-szkoleniowym w całości poświęcone kobiecej i męskiej płodności. Przedsięwzięcie jest adresowane do lekarzy, położnych, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych uczelni, a także wszystkich, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat diagnostyki niepłodności.

Z uwagi na znaczenie oraz skalę problemu podczas konferencji zostaną przedstawione badania naukowe obrazujące płodność mieszkańców Śląska, które zostały opracowane na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach kampanii „Zdrowa mama” i „Zdrowy tata”. Specjaliści zajmujący się leczeniem niepłodności omówią także przyczyny zaburzeń płodności oraz metody diagnostyczne niepłodności.

Konferencja jest zwieńczeniem kilkumiesięcznych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych: „Zdrowa mama” i „Zdrowy tata”, których inicjatorem jest Fundacja Gyncentrum. Celem kampanii była zmiana postrzegania niepłodności jako problemu, który dotyczyć może w równym stopniu kobiet i mężczyzn w każdym wieku, a także promocja wczesnej diagnostyki zaburzeń płodności oraz świadomego planowania rodziny.

Organizatorami konferencji są Uniwersytet Śląski, Fundacja Gyncentrum oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.konferencjaplodnosci.pl. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać na stronie: http://www.konferencjaplodnosci.pl/

Słowa kluczowe (tagi):