7 i 8 października 2015 roku w Katowicach będzie trwać I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Teraźniejszość i przyszłość psychometrii” organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką 

Konferencja będzie pierwszym spotkaniem z cyklu: „Katowickie Spotkania Psychometryczne”.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez: JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka, katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
http://psychometria.katowice.us.edu.pl oraz www.facebook.com/psychometria.katowice.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Teraźniejszość i przyszłość psychometrii”
Słowa kluczowe (tagi):