25 maja 2018 roku w godz. od 16.00 do 22.30 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A) odbędzie się Chorzowski Piknik Naukowy.

Chorzowski Piknik Naukowy to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Śląskiego oraz Miasta Chorzowa. 

W programie wydarzenia zaplanowano m.in. wykłady popularnonaukowe. Dr hab. prof. UŚ Dorota Tarnawska z Instytutu Fizyki UŚ wygłosi prelekcję pt. „Fizyka zagląda w oko. Jak nowoczesne metody fizyczne pozwalają badać i leczyć narząd wzroku”, natomiast prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna – kierownik studiów podyplomowych z zakresu optometrii omówi temat „Nowych terapii światłem”.

Uczestnicy spotkania będą mogli również wziąć udział w konkursach oraz warsztatach dotyczących m.in. polimerów, zaskakujących właściwości cieczy czy rozwiązań technologicznych typu samochód na wodór, a także w pokazach z zakresu fizyki niskich temperatur, mechaniki czy chemicznych wulkanów. Swoje projekty zaprezentują także członkowie Klubów Młodego Odkrywcy oraz uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców, natomiast organizatorzy pikniku poprowadzą grę terenową pn. „QR ŚMCEBI”.

Podczas spotkania będzie można skorzystać ponadto z bezpłatnego badania wzroku i dopasowania soczewek w laboratoriach optometrii i kontaktologii. W ramach wydarzenia przewidziano zwiedzanie laboratoriów chorzowskiego kampusu. Organizatorzy zaplanowali również mapping przestrzenny – tego wieczoru budynek ŚMCEBI stanie się przestrzenią dla prezentacji nowoczesnych środków wizualnych, w tym multimedialnych animacji, pokazów świetlnych i laserowych. Ponadto na specjalnie przygotowanym stoisku pracownicy Działu Promocji będą udzielali informacji dotyczących oferty edukacyjnej uczelni.

Wydarzeniu towarzyszyć będą wystawy: „50 lat Uniwersytetu Śląskiego”, prac Grzegorza Chudego, fotografii nagrodzonych w ramach 6. edycji biennale fotograficznego pn. „Nauka w obiektywie” oraz kolekcji minerałów ze zbiorów dr. Antoniego Winiarskiego.

Z terenu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych po godz. 18.00 zaplanowano start balonu badawczego Uniwersytetu Śląskiego (pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych). ULKA, czyli Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery, to wspólne przedsięwzięcie naukowców z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Tworzy je mobilne laboratorium (zainstalowane w koszu balonu na ogrzane powietrze) oraz laboratoria stacjonarne wyposażone w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery (ABZA). Projekt służy badaniu jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń oraz kierunków ich przemieszczania się.

Udział w pikniku jest bezpłatny – obowiązuje rejestracja uczestnictwa w warsztatach za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.srw.us.edu.pl.

Program wydarzenia (pdf, 285 kB)

Chorzowski Piknik Naukowy
Słowa kluczowe (tagi):