21 czerwca 2016 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się XIII Katowicko-Krakowskie seminarium „Fizyka Fazy Skondensowanej”

Katowicko-Krakowskie Seminarium „Fizyka Fazy Skondensowanej” to odbywające się cykliczne spotkanie fizyków z Instytutów Fizyki Uniwersytetu Śląskiego i Jagiellońskiego. Seminarium jest okazją do integracji środowiska fizyków zajmujących się badaniami fizyki fazy skondensowanej, a także miejscem nawiązania kontaktów naukowych i opracowania planów wspólnych badań.

Idea zorganizowania wspólnych seminariów wyszła od pracowników Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Pierwsze spotkanie zorganizowane przez prof. dr hab. Alicję Ratuszną odbyło się w 2002 roku w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Kolejne spotkania organizowane były naprzemiennie przez Zakłady Fizyki Ciała Stałego UJ i UŚ w Krakowie, Katowicach, Chorzowie, Zakopanem i Rychwałdzie.

Program seminarium

XIII Katowicko-Krakowskie seminarium „Fizyka Fazy Skondensowanej”