Jesteś tutaj

Obszerne międzynarodowe badania pokazują, że ponad 30 procent dorastających osób nie czuje się bezpieczne we własnej szkole. 

Badania przeprowadzone w 13 krajach Europy i Azji pokazują, że duża część nastolatków odczuwa zagrożenie i niepokój, kiedy jest w szkole. Badania w postaci ankiety wypełniło w sumie 21 688 uczniów w wieku od 13 do 15 lat. Ankietę wypełniali uczniowie w Finlandii, Norwegii, Litwie, Grecji, Indiach, Indonezji, Iranie, Izraelu, Japonii, Chinach, Singapurze, Wietnamie i Rosji.

Odsetek osób nie czujących się bezpiecznie w szkole w poszczególnych krajach był bardzo odmienny: u dziewczynek – od 11,5 procent w Finlandii do 69,8 procent w Japonii – i u chłopców – od 7,7 procent w Norwegii do 68,2 procent w Japonii. W niektórych krajach widać było dużą różnicę w wynikach w poszczególnych szkołach, co świadczy o nierównym środowisku edukacyjnych w tych krajach.

Kluczem do uniknięcia tego niepokojącego czynnika jest – zdaniem badaczy – zdrowa relacja między uczniami i nauczycielami i promowanie pozytywnych interakcji między rówieśnikami.

Uczniowie, którzy czuli, że ich nauczycielom zależy na nich, częściej czuli się bezpiecznie w szkole, co wskazuje na ważną rolę nauczycieli w kształtowaniu emocjonalnego poczucia bezpieczeństwa uczniów. Bardzo ważne w zapewnianiu bezpieczeństwa są też uczciwe, jasne i spójne zasady szkolne. Z drugiej strony, najbardziej na obniżeniu poczucia bezpieczeństwa odbijało się istnienie sytuacji, w których uczniowie stawali się ofiarami zastraszania i prześladowania.

Wynik pokazał, że poczucie zagrożenia w szkole wiązało się z problemami ze zdrowiem psychicznym, które mogą utrzymywać się przez całe życie. Wyniki podkreślają potrzebę szkolnych interwencji przeciwdziałających zastraszaniu i promocji zdrowia psychicznego.

– Interwencje powinny obejmować inicjatywy prewencyjne, takie jak psychoedukacja i programy rozwijający postawy społecznej empatii, aby wzmocnić pozytywną interakcję dzieci i zmniejszyć problemy behawioralne – mówi Yuko Mori, doktorantka w Research Centre for Child Psychiatry na Uniwersytecie w Turku w Finlandii, współautorka badań. – Wyniki pokazały wyraźną potrzebę istnienia strategii prowadzących do powstania środowiska edukacyjngo, w którym wszyscy uczniowie mogą czuć się chronieni, niezależnie od tego kim są i skąd pochodzą.

– Bezpieczne fizycznie, a także środowisko szkolne zapewniające poczucie bezpieczeństwa poznawczo i emocjonalnie jest niezbędne dla rozwoju i sukcesu edukacyjnego dzieci i młodzieży – dodaje doktor Andre Sourander, profesor psychiatrii dziecięcej na Uniwersytecie w Turku. – Wszystkie dzieci mają prawo do uczęszczania do szkół, w których mogą czuć się bezpieczne i chronione. W związku z niedawnymi strzelaninami w szkole w USA musimy podjąć kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych i ochrony uczniów przed wszelkimi formami przemocy i nadużyć.

 

Wyniki badań – liczba osób nie czujących się bezpiecznie w szkole, z podziałem według płci

(Kraj: dziewczynki / chłopcy)

Finlandia: 11.5% / 8.9%

 

Norwegia: 13.9% / 7.7%

Izrael: 14.6% / 14.2%

Grecja: 18.2% / 24.2%

Indie: 17.8% / 26.3%

Iran: 25.6% / 34.3%

Indonezja: 30.3% / 30.2%

Litwa: 31.4% / 35.4%

Singapur: 35.4% / 34.3%

Chiny: 48.8% / 44.1%

Rosja: 54.7% / 45.9%

Wietnam: 49.6% / 52.6%

Japonia: 69.8% / 68.2%

 

Badania: Yuko Mori et al, Feeling Unsafe at School Among Adolescents in 13 Asian and European Countries: Occurrence and Associated Factors, Frontiers in Psychiatry (2022), DOI: 10.3389/fpsyt.2022.823609. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9082541/

Opracowano na podstawie artykułu Nearly one-third of adolescents do not feel safe at school opublikowanego na portalu Phys.org, a przygotowanego przez Uniwersytet w Turku.

 

Smutna dziewczyna siedzi sama w szkolnej ławce
Słowa kluczowe (tagi):