Jesteś tutaj

23 kwietnia 2024 roku o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach (ul. Św. Jana 24) odbędzie się 90. spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej.

Gościem 90. już spotkania Klubu Myśli Ekologicznej będzie Robert Rient.

Robert Rient to dziennikarz, współczesny szaman, aktywista, reportażysta i pisarz. W 2022 r. w reakcji na katastrofę ekologiczną na Odrze założył „Plemię Odry”, inicjując działania na rzecz prawnego uznania osobowości rzeki. Pracował m.in. jako redaktor, wykładowca, sekretarz redakcji, doradca zawodowy osób z intelektualną niepełnosprawnością, trener umiejętności interpersonalnych, prezenter radiowy, lektor, barman i mim. Trener interpersonalny rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Najnowsza książka „Pierwsza Umowa. Podstawy praktyki szamanizmu” to połączenie nauki z szamanizmem, który praktykuje, m.in. prowadząc Szkołę Szamanizmu.

Z okazji Dnia Ziemi, częścią spotkania będzie Koncert dla Ziemi – Mantra Ziemia & Foka: „Są takie pieśni, które niosą miłość do siebie, innych, Ziemi i Wszechświata. Nie słychać ich w radiu, ale można je spotkać przy ogniu, rzekach, drzewach, na kręgach i ceremoniach. Wędrujemy z nimi od lat, wierząc, że autentyczny głos wydobywany z serca jest pokłonem dla piękna Mamy Ziemi, tak hojnie nas obdarowującej”.

Spotkanie będzie transmitowane online na kanałach YouTube oraz Facebooku

Prowadzącymi spotkanie będą:

 • prof. Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, ekolog, akarolog, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody, aktywista klimatyczny;
 • dr Ryszard Kulik ze Szkoły Integralnej Ekopsychologii, psycholog, aktywista ekologiczny, trener treningu interpersonalnego, ekofilozof skoncentrowany na głębokiej ekologii, autor książek i artykułów poświęconych relacji człowiek – przyroda.


Kontakt z widzami na Facebooku i YouTube zapewnia Barbara Wojtaszek – prezeska Fundacji Klub Myśli Ekologicznej, polonistka i anglistka, edukatorka ekologiczna, aktywistka Śląskiego Ruchu Klimatycznego, organizatorka społecznościowa Fundacji Rzecz Społeczna. 

ORGANIZATORZY:

 • Klub Myśli Ekologicznej,
 • Metropolia GZM,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ,
 • Kinoteatr Rialto.


PATRONAT MEDIALNY:

 • Gazeta Uniwersytecka UŚ w Katowicach, 
 • Miesięcznik Dzikie Życie,
 • Miesięcznik AURA,
 • Kwartalnik Ekologia,
 • Edukacja Etyczna,
 • Śląska Opinia,
 • Europe Direct Śląskie,
 • Śląski Ruch Klimatyczny,
 • Fundacja Rzecz Społeczna.


Organizator – Fundacja Klub Myśli Ekologicznej – utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych. Wejście na spotkanie oznacza wyrażenie zgody na utrwalenie i potencjalne rozpowszechnienie wizerunku.

grafika wydarzenia