22 listopada 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekece Akademickiej w Katowicach odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Psychoróżności”

Wydarzenie ma na celu krzewienie i propagowanie dorobku naukowego młodych badaczy z polskich ośrodków akademickich z zakresu psychologii. Konferencja skierowana jest do studentów i daje im możliwość przedstawienia swoich pierwszych prac badawczych oraz uzyskania informacji zwrotnej od Komitetu Naukowego. 

Oragnizatorem konferencji jest Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego działające na Wydziale Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/events/263718157778879/ 


III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Psychoróżności"
Słowa kluczowe (tagi):