Jesteś tutaj

14.05.2015

Konferencja pt. „Wzory kultury antycznej. Reguły zachowania starożytnych Greków i Rzymian”

Tematyka planowanej konferencji naukowej wpisuje się w nurt badań kulturowych nad „gramatyką” zachowania, czyli zbiorem nie do końca uświadomionych reguł, które rządzą ludzkimi reakcjami, obyczajami i przyzwyczajeniami. Wskazanie tych zasad pozwala określić normy czy też wzory postępowania charakteryzujące daną społeczność oraz opisać przekonania, jakimi jej członkowie kierują się w życiu codziennym. Celem konferencji jest próba odnalezienia w literaturze i sztuce...

Strony