Jesteś tutaj

01.02.2016

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów

Prof. Hasterok, kierownik Katedry Anatomii i Cytologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, uzyskał największe środki w panelu NZ konkursu HARMONIA na badania pn. „Zmienność genetyczna i epigenetyczna w naturalnych populacjach modelowej trawy Brachypodium distachyon a adaptacja do zróżnicowanych warunków środowiska”...

13.11.2015

„Dzień Młodego Naukowca”

W trakcie spotkania zaplanowano wystąpienia reprezentantów Narodowego Centrum Nauki oraz podmiotów uniwersyteckich działających na rzecz promocji i komercjalizacji dorobku naukowego pracowników UŚ.

Program: 
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 
10.00 – 10.15 Przywitanie gości, wprowadzenie: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
10.15 – 11.25...

27.05.2015

Gdzie jest moje miejsce?

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej znacznie zwiększyła się liczba Polaków wyjeżdżających za granicę do krajów wspólnoty. Z badań przeprowadzonych przez GUS wynikało, że w ostatnim kwartale 2013 roku liczba ta przekroczyła 2,2 miliona mieszkańców, przy czym pod uwagę brane były wyłącznie osoby, które na stałe zameldowane są w Polsce. Rzeczywista liczba migrantów z pewnością jest wyższa. W związku ze znaczącymi zmianami w strukturze demograficznej naszego kraju...

Strony