Jesteś tutaj

26 listopada 2015 roku wszystkich młodych naukowców (studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych) zapraszamy do auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) na spotkanie w ramach „Dnia Młodego Naukowca”. Wydarzenie będzie poświęcone przede wszystkim możliwościom różnorodnego wsparcia finansowego badań naukowych dla tych członków środowiska akademickiego, którzy dopiero rozpoczynają karierę

W trakcie spotkania zaplanowano wystąpienia reprezentantów Narodowego Centrum Nauki oraz podmiotów uniwersyteckich działających na rzecz promocji i komercjalizacji dorobku naukowego pracowników UŚ.

Program: 
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 
10.00 – 10.15 Przywitanie gości, wprowadzenie: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
10.15 – 11.25 Programy dla młodych naukowców finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki: wystąpienie przedstawiciela NCN
11.25 – 11.40 Finansowanie badań naukowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: przedstawiciel CBNWG – Dział Nauki
11.40 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.30 Możliwości finansowania badań dla młodych naukowców ze środków MNiSW oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: przedstawiciel CBNWG – Dział Nauki/Dział Projektów
12.30 – 13.00 Możliwości finansowania badań dla młodych naukowców ze środków HORYZONT2020: przedstawiciel Działu Projektów
13.00 – 13.15 Finansowanie projektów na wyjazdy zagraniczne: przedstawiciel Działu Współpracy z Zagranicą
13.15 – 13.35 Wystąpienie laureata programów dla młodych – dr Marek Marzec (WBiOŚ UŚ)
13.35 – 13.45 Przystanek Nauka – portal dla badaczy: przedstawiciel  redakcji Przystanku Nauka
13.45 – 14.00 Komercjalizacja wyników badań: przedstawiciel CBNWG – Biuro Współpracy z Gospodarką

W czas poszczególnych wystąpień wliczono również czas na pytania. Reprezentanci wszystkich podmiotów chętnie odpowiedzą na wątpliwości i zapytania także przy specjalnych stanowiskach.

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest pod adresem: http://dn.us.edu.pl/dmn, a osobą kontaktową jest Pani Agnieszka Majchrzak z Działu Nauki (e-mail: agnieszka.majchrzak@us.edu.pl).