Jesteś tutaj

Fot. pixabay.com
20.12.2016

10 najstarszych wciąż używanych języków świata

Hebrajski: Język hebrajski to ciekawy przypadek, ponieważ właściwie wyszedł z użytku ok. 400 roku n.e., ale diaspora żydowska przechowała go jako język liturgiczny. Począwszy od nasilenia się ruchu syjonistycznego na przestrzeni XIX i XX wieku hebrajski przeszedł proces odrodzenia aż do uzyskania statusu oficjalnego języka Państwa Izraela. Nowożytny hebrajski różni się oczywiście od biblijnego hebrajskiego, ale jego rodzimo użytkownicy są w stanie czytać...

III ogólnopolska konferencja językoznawcza z cyklu Język – historia i współczesność, nt. Społeczność w języku ‒ język w społeczności
12.05.2016

III ogólnopolska konferencja językoznawcza z cyklu Język – historia i współczesność, nt. Społeczność w języku ‒ język w społeczności

Przedmiotem refleksji w trakcie planowanej sesji naukowej chcielibyśmy uczynić zag [plakat] adnienia leksykalno-komunikacyjne dotyczące języka i roli, jaką odgrywa on w różnych społecznościach (grupach): narodowych, lokalnych, etnicznych, zawodowych itp. Język nie jest tworem monolitycznym, lecz wewnętrznie zróżnicowanym i to właśnie w tej wielopostaciowości należy upatrywać jego bogactwa. Niezależnie czy mówimy o języku danego narodu czy też grupy społecznej, zawodowej,...

VI Światowy Kongres Polonistów
12.05.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

To międzynarodowe spotkanie polonistów krajowych i zagranicznych, promujące ideę polonistyki bez granic, ale uwzględniającą autonomię problemów krajowej polonistyki. Organizatorzy proponują, aby VI Światowy Kongres Polonistów przebiegał pod hasłem: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, które precyzuje idee kongresów poprzednich („polonistyka bez granic”, „polonistyka wobec wyzwań współczesności”).

Wśród proponowanych do poruszenia na...

Strony