19 maja 2016 roku w Katowicach odbędzie się III ogólnopolska konferencja językoznawcza z cyklu Język – historia i współczesność, nt. Społeczność w języku ‒ język w społeczności

Przedmiotem refleksji w trakcie planowanej sesji naukowej chcielibyśmy uczynić zag [plakat] adnienia leksykalno-komunikacyjne dotyczące języka i roli, jaką odgrywa on w różnych społecznościach (grupach): narodowych, lokalnych, etnicznych, zawodowych itp. Język nie jest tworem monolitycznym, lecz wewnętrznie zróżnicowanym i to właśnie w tej wielopostaciowości należy upatrywać jego bogactwa. Niezależnie czy mówimy o języku danego narodu czy też grupy społecznej, zawodowej, etnicznej itp., każdorazowo pełni on funkcję socjalizującą – jako narzędzie komunikacji umożliwia wzajemne porozumienie i tym samym spaja członków danej społeczności oraz buduje ich tożsamość. Współczesne wydarzenia polityczne pokazują, jak istotna jest ta konsolidująca funkcja języka, dlatego w ramach planowanej sesji chcielibyśmy podjąć dyskusję nad różnymi językami i ich odmianami. Szeroko zakreślona problematyka konferencji dopuszcza wiele możliwych interpretacji przewodniego tematu.

Organizatorami konfrencji są Instytut Języka Polskiego UŚ w Katowicach oraz Katedra Międzynarodowych Studiów.

III ogólnopolska konferencja językoznawcza z cyklu Język – historia i współczesność, nt. Społeczność w języku ‒ język w społeczności