Jesteś tutaj

Bakterie | fot. Tomasz Płociniczak
26.01.2021

Rośliny i bakterie oczyszczające skażone gleby

Wyobraźmy sobie, że doszło do wycieku oleju opałowego w domu jednorodzinnym. W wyniku tego zdarzenia zanieczyszczony został teren zlokalizowany pod budynkiem. Obiekt okopano, następnie za pomocą systemu drenażowego wprowadzono do gleby odpowiednio wyselekcjonowane bakterie, by potem przez kilka miesięcy monitorować stopniowe oczyszczenie ziemi. Polska? Jeszcze nie. To fiński przykład stosowania biologicznych metod oczyszczania skażonych terenów. Na Uniwersytecie Śląskim metody te rozwijają...

źródło: domena publiczna - Pixabay.com. Uwaga - przedstawiona na obrazie bakteria nie należy do gatunku Bacillus subtilis i nie jest to badana bakteria
10.01.2021

Bakterie mają rytm dobowy

Ludzie, zwierzęta i rośliny żyją według cyklu dobowego. Całe ziemskie życie dostosowuje się do dwudziestoczterogodzinnego cyklu, w jakim na Ziemi zmienia się światło i temperatura. Dzięki badaniom opublikowanym właśnie w „Science Advances” wiemy, że w tym cyklu działają także bakterie. To nie tylko ciekawostka – to ważna informacja, która może mieć znaczenie w medycynie i biotechnologii. Czy bakterie częściej infekują za dnia? A kiedy są najmniej odporne na leki? A może ma to znaczenie przy...

Autor: Krystyna Gruszka
10.12.2020

Czy da się wrócić do życia z zera bezwzględnego?

Zero bezwzględne lub inaczej zero absolutne to temperatura maksymalnie uporządkowanego układu, w którym ustały wszelkie ruchy i drgania cząsteczek. Wynosi ona -273,15°C co równa się temperaturze 0 K. Fizycy prześcigają się w próbach stworzenia układu o temperaturze jak najbardziej zbliżonej do tej wartości, jednak nigdy nikomu nie udało się fizycznie uzyskać zera absolutnego. Wielu naukowców uważa, że jest niemożliwe, by układ osiągnął zero absolutne. Nie znamy więc takiego układu, a co za...

Strony