Jesteś tutaj

pomidory
18.06.2022

Zmiany klimatu i kryzys pomidorowy

Autorzy publikacji w czasopiśmie “Nature Food” informują, że podwyższenie się średnich temperatur w krajach o umiarkowanym klimacie prawdopodobnie prowadzić będzie do pogorszenia się zbiorów pomidorów, które przeznaczone są do przetwórstwa, czyli tych, z których powstaje ketchup, przecier pomidorowy czy sosy takie jak passata. Zdaniem badaczy do 2050 roku globalna produkcja pomidorów przeznaczonych do przetwórstwa spadnie o 6 procent w stosunku do średniej z lat 1990-2009 przy jednoczesnym...

dmuchawiec na łące rozwiał wiatr | fot. Pixabay
14.06.2022

Światowy Dzień Wiatru

Wiatr zgodnie z definicją to poziomy lub prawie poziomy ruch powietrza względem powierzchni ziemi, wiejący z obszarów wyższego ciśnienia do obszarów niższego ciśnienia. Można poszerzyć definicję o informację, że w średnich szerokościach geograficznych, ze względu na siłę Coriolisa, wiatr wieje zazwyczaj równolegle do linii takiego samego ciśnienia (tzw. wiatr geostroficzny). Na całym świecie wyróżnia się około 2000 nazw wiatrów lokalnych.

Od zarania dziejów wiatr i bóg wiatru mieli...

rzeka Wisła
08.03.2022

Konferencja naukowa "Rzeka Wisła 2021 - problemy i wyzwania"

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego inicjują i włączają się w działalność badawczą na rzecz ochrony środowiska wodnego. W tym celu w strukturze uczelni utworzone zostało Śląskie Centrum Wody. Współpracuje ono z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, podejmuje także wspólne działania z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Dla przedstawienia wyników swoich badań,...

Strony