Jesteś tutaj

tekst na plakacie znajduje się w treści wydarzenia
02.06.2023

85. spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Prof. Wiktor Kotowski zajmuje się funkcjonowaniem ekosystemów oraz naukowymi podstawami ochrony przyrody, zwłaszcza w kontekście ograniczania zmian klimatu i adaptacji do nich. Jest członkiem Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN, Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, członek zarządów stowarzyszeń Centrum Ochrony Mokradeł, Polskiego Towarzystwa Ekologicznego, International Mire Conservation Group, a także ekspert fundacji Fota4Climate. Laureat konkursu Popularyzator...

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej - ikonografia wydarzenia
19.05.2023

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia, ale w 2000 roku zmieniono datę na dzień 22 maja, czyli na datę wejścia w życie Konwencji o różnorodności biologicznej. 

Konwencja o różnorodności biologicznej została sporządzona w 1992 roku podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro i jest obecnie jednym z najbardziej...

informacje zawarte na plakacie znajdują się w tekście
09.05.2023

84. spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Gościem spotkania, który opowie o tym, jakie miasta są przyjazne życiu człowieka jest Joanna Erbel – socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych i budowania miejskiej odporności, członkini zarządu PLZ Spółdzielnia.

Joanna Erbel jest dyrektorką ds. protopii w CoopTech Hub, pierwszym w Polsce centrum technologii spółdzielczych, które stawia sobie za cel tworzenie wspólnoty opartej o zaufanie przez cyfrowy restart spółdzielczości i budowanie lokalnego ekosystemu współpracy. Gościni...

Strony