Jesteś tutaj

13.11.2015

„Dzień Młodego Naukowca”

W trakcie spotkania zaplanowano wystąpienia reprezentantów Narodowego Centrum Nauki oraz podmiotów uniwersyteckich działających na rzecz promocji i komercjalizacji dorobku naukowego pracowników UŚ.

Program: 
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 
10.00 – 10.15 Przywitanie gości, wprowadzenie: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
10.15 – 11.25...

IV Dni Jungowskie
15.10.2015

IV Dni Jungowskie

IV Dni Jungowskie to kontynuacja serii konferencji, organizowanych przez Koło Miłośników Psychologii Głębi C. G. Junga „Mandala”. W 2015 roku „Mandala” została reaktywowana przez grupę studentów psychologii Uniwersytetu Śląskiego, a IV Dni Jungowskie to jej pierwsza inicjatywa naukowa.

Tematyka Dni Jungowskich obejmuje życie, poglądy filozoficzne i twórczość naukową wybitnego szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga. C. G. Jung jest twórcą psychologii...

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Teraźniejszość i przyszłość psychometrii”
15.09.2015

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Teraźniejszość i przyszłość psychometrii”

Konferencja będzie pierwszym spotkaniem z cyklu: „Katowickie Spotkania Psychometryczne”.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez: JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka, katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii.

Szczegółowe informacje dostępne są na...

Strony