Jesteś tutaj

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Administracja kultury”
27.04.2016

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Administracja kultury”

Celem spotkania będzie zwrócenie uwagi na doniosłą problematykę kultury w polskim porządku prawnym. Tytułem przykładu wystarczy wskazać na działalność teatrów, domów kultury czy innych organizacji zajmujących się przedmiotowym zagadnieniem. Nie można również zapominać o organizowanych kulturalnych imprezach masowych, które w dobie rozwoju społeczeństwa są niezwykle istotne. Wśród poruszanych zagadnień ma się znaleźć także przedstawienie postulatów de lege ferenda pod...

Spotkanie z cyklu „Miliard w patencie”
27.04.2016

Spotkanie z cyklu „Miliard w patencie”

Pierwszego dnia uczestnicy będą mieć możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu efektywnego tworzenia projektów naukowo-badawczych. W drugim dniu zaplanowano prezentację rozwiązań Uniwersytetu Śląskiego w dwóch obszarach tematycznych: chemia oraz lifescience, przygotowaną pod kątem ich wykorzystania w gospodarce. Spotkanie, w formie aktywnego networkingu, ma sprzyjać tworzeniu nowych relacji interdyscyplinarnych pod przyszłe projekty badawczo-wdrożeniowe. Organizatorami...

Seminarium interdyscyplinarne Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki „Problem granic w filozofii i nauce”
03.03.2016

Wykład „Prawo jako przedmiot poznania naukowego?...”

Wykład pt. „Prawo jako przedmiot poznania naukowego? Problem granic naukowości prawoznawstwa” wygłosi dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski z Wydziału Prawa i Administracji UŚ.


Prelegent tak streszcza swoje wystąpienie: „Prawo jest od wieków przedmiotem refleksji prowadzonej w ramach uczelni i innych instytucji naukowych. Jest to jednak w dużej mierze działalność skoncentrowana na interpretacji tekstów obowiązujących w danym czasie ustaw i...

Strony