Jesteś tutaj

20 i 21 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. „Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w przebudowie”, której organizatorem jest Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego.

Dotykające Unię Europejską kryzys finansowy i migracyjny, zagrożenie terroryzmem i wreszcie projektowane wyjście Wielkiej Brytanii z tej organizacji prowokują do dokonania całościowej refleksji nad stanem integracji europejskiej. Tytuł konferencji nawiązuje do przypadającej w tym roku 60. rocznicy podpisania Traktatów rzymskich, które w istocie zapoczątkowały tworzenie się systemu prawa wspólnotowego.

Stosunkowo szerokie ujęcie tematu pozwala na zebranie w ramach jednego wydarzenia osób zajmujących się różnymi aspektami funkcjonowania Unii Europejskiej. Spotkanie adresowane jest nie tylko do prawników, ale i do przedstawicieli innych nauk społecznych i ekonomicznych.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące zakresy tematyczne:

  • ewolucja charakteru prawnego Unii Europejskiej,
  • Unia Europejska a jednostka,
  • Unia Europejska a społeczeństwo,
  • Unia Europejska a gospodarka,
  • Unia Europejska a finanse,
  • współpraca w sprawach cywilnych i karnych,
  • polityka zagraniczna i obrony UE,
  • instytucje UE,
  • legislacja.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wydziału Prawa i Administracji

Konferencja „Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w przebudowie”