Jesteś tutaj

Konferencja „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?”
12.05.2016

Konferencja „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?”

Postęp jaki dokonuje się w biotechnologii i medycynie, konfrontuje nas z nowymi i trudnymi wyzwaniami prawnymi oraz moralnymi. Nadrzędnym celem konferencji jest pogłębiona refleksja nad sytuacjami, w których prawo do swobodnego decydowania o sobie doznaje ograniczeń, a interes jednostki stawać może w sprzeczności z tak czy inaczej pojmowanym interesem społecznym (publicznym).

Proponowana tematyka konferencji:

  • moje...
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Administracja kultury”
27.04.2016

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Administracja kultury”

Celem spotkania będzie zwrócenie uwagi na doniosłą problematykę kultury w polskim porządku prawnym. Tytułem przykładu wystarczy wskazać na działalność teatrów, domów kultury czy innych organizacji zajmujących się przedmiotowym zagadnieniem. Nie można również zapominać o organizowanych kulturalnych imprezach masowych, które w dobie rozwoju społeczeństwa są niezwykle istotne. Wśród poruszanych zagadnień ma się znaleźć także przedstawienie postulatów de lege ferenda pod...

Spotkanie z cyklu „Miliard w patencie”
27.04.2016

Spotkanie z cyklu „Miliard w patencie”

Pierwszego dnia uczestnicy będą mieć możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu efektywnego tworzenia projektów naukowo-badawczych. W drugim dniu zaplanowano prezentację rozwiązań Uniwersytetu Śląskiego w dwóch obszarach tematycznych: chemia oraz lifescience, przygotowaną pod kątem ich wykorzystania w gospodarce. Spotkanie, w formie aktywnego networkingu, ma sprzyjać tworzeniu nowych relacji interdyscyplinarnych pod przyszłe projekty badawczo-wdrożeniowe. Organizatorami...

Strony