Jesteś tutaj

5 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach między godz. 9.00 a 17.30 odbywać się będzie studencka konferencja naukowa pt. „System ratownictwa medycznego, dawstwo i transplantologia w ujęciu prawnym i praktycznym”.  Organizatorami wydarzenia są Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Koło Naukowe Prawa Medycznego.

Przedsięwzięcie nawiązuje do projektu „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne” oraz do zeszłorocznej konferencji pt. „System ratownictwa i zarządzania kryzysowego w warunkach pokoju i w stanach nadzwyczajnych”. Tegoroczne spotkanie koncentrować się będzie na cywilnym ratownictwie medycznym, transplantologii, dawstwie (organów, krwi, szpiku), udziale służb mundurowych w działaniach zespołów ratownictwa medycznego, a także na problematyce związanej z funkcjonowaniem numeru alarmowego 112. Celem konferencji jest kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji zagrożeń oraz upowszechnienie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wydarzenie stanie się również okazją do ponownego przeprowadzenia akcji krwiodawstwa. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: Aleksandra Wentkowska – pełnomocnik terenowy rzecznika praw obywatelskich oraz przedstawiciele Policji, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, służb ratowniczych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

 

Konferencja naukowa pt. „System ratownictwa medycznego, dawstwo i transplantologia w ujęciu prawnym i praktycznym”
Słowa kluczowe (tagi):