7 grudnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się sympozjum naukowe pt. „Dzień prawa dla ochrony klimatu i zarządzania klimatem 2018” („Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement”)

„Dzień prawa dla ochrony klimatu i zarządzania klimatem 2018” („Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement”) jest jednym z wydarzeń towarzyszących trwającemu w Katowicach od 3 do 14 grudnia szczytowi klimatycznemu ONZ – 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

Celem wydarzenia jest dyskusja nad zapewnieniem synergii na rzecz budowania potencjału i współpracy w obszarze badań nad zmianami klimatu, wymiana wiedzy, pomysłów, doświadczeń pomiędzy specjalistami reprezentującymi różne dziedziny prawa oraz zarządzania, dzięki czemu możliwe stanie się wypracowanie skutecznego modelu implementacji „Porozumienia paryskiego”  (COP22 oraz SDG 13), mającego przede wszystkim poprawiać zdolność społeczeństw do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu oraz udzielać krajom rozwijającym się stałego wsparcia w zwiększonym wymiarze, aby umożliwić im przystosowanie się do zmian klimatycznych.

W sympozjum wezmą udział światowej sławy przedstawiciele nauki oraz instytucji międzynarodowych działających na rzecz ochrony klimatu. W trakcie konferencji zostaną wręczone nagrody za najlepszy studencki esej na temat prawnej ochrony klimatu.

Głównymi organizatorami sympozjum pt. „Dzień prawa dla ochrony klimatu i zarządzania klimatem 2018” są: Committee of the UN Framework Convention on Climate Change, Uniwersytet Śląski, University of Cambridge, International Law Association, International Bar Association, Centre of Interiational Sustainable Development Law, Centre for International Governance Innovation. Partnerami wydarzenia są między innymi: Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach oraz Górnośląsko-Zaglębiowska Metropolia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Tramwaje Śląskie SA.

Program sympozjum (wersja polskojęzyczna, doc, 32 kB)

Program sympozjum (wersja angielskojęzyczna, pdf, 799 kB)

Sympozjum pt. „Dzień prawa dla ochrony klimatu i zarządzania klimatem 2018”
Słowa kluczowe (tagi):