Jesteś tutaj

Fot. pixabay.com
30.04.2019

Konferencja „Aktualne problemy gospodarowania odpadami”

Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat problemów związanych z regulacją prawną gospodarowania odpadami. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli ośrodków akademickich, a także reprezentantów administracji publicznej i organizacji ekologicznych. 

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, działająca przy wydziale fundacja „Facultas Iuridica”, oraz...

Fot. pixabay.com
30.04.2019

Seminarium „Z czego polscy prawoznawcy nie zdają sobie sprawy (a powinni)”

Prof. dr hab. Ewa Łętowska była sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, pełniła także funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Brała udział w pracach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, International Human Rights Council, Carter Center i European Foundation of Human Rights. Została uhonorowana tytułem doktora honoris causa – to najwyższe wyróżnienie akademickie przyznały jej trzy uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański i Akademia...

VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa
21.02.2019

VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa

Nowy ład dla konsumentów” poświęcona prawom konsumenckim oraz kwestiom związanym z nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. Uczestnicy będą mieć możliwość dyskusji na temat praktycznej i teoretycznej ochrony konsumentów, wymiany doświadczeń oraz podjęcia współpracy krajowej i zagranicznej.

Konferencja będzie poświęcona dochodzeniu roszczeń konsumenckich zarówno w postępowaniu polubownym jak i sądowym, a także roli powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w systemie...

Strony