Jesteś tutaj

Fot. www.unwater.org
21.03.2016

Światowy Dzień Wody

World Water Day został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku, a inicjatywa powołania takiego święta pojawiła się ponad pół roku wcześniej na konferencji Szczyt Ziemi 1992, która odbywała się w Rio de Janeiro w ramach Agendy 21. Chodziło o to, aby zwrócić uwagę na fakt, że woda pitna – substancja w niektórych rejonach świata tak powszechna, że aż pomijana i niezauważana – w innych krajach jest towarem wysoce luksusowym. Na początku lat...

Émilie du Châtelet  (obraz Maurice’a Quentina de La Tour). Fot. wikipedia.org.
10.03.2016

Damy francuskiego oświecenia

Fiammettę Wilson i Grace Cook chwaliliśmy m.in. za podtrzymywanie naukowego zapału w czasach, kiedy mężczyźni zamiast w niebo wpatrywali się w okopy nieprzyjacielskiej armii. Émilie i Louise wnosiły natomiast żeński pierwiastek w mocno zmaskulinizowany świat francuskiego oświecenia, a ich determinacja była tak wielka, że najwięksi tamtej epoki nie mogli tych dążeń...

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym”
04.03.2016

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym”

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się takie kwestie, jak:

  • człowiek dotknięty wykluczeniem – między oswojeniem a walką z negatywnym wykluczeniem;
  • wykluczenie jako problem edukacyjny – społeczny sens wyłączania jako procesu pozytywnego;
  • rodzina wykluczona, rodzina wobec wykluczenia;
  • badania empiryczne dotyczące uwarunkowań, rozmiaru i form wykluczenia;...

Strony