Jesteś tutaj

16 i 17 maja 2019 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji odbywać się będzie IV edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”. Celem spotkania będzie poddanie naukowej refleksji jednego z pytań granicznych w ludzkim życiu: czym jest inność?

w poprzednich latach w programie wydarzenia planowane są obrady plenarne, a następnie debata w kilku sekcjach tematycznych. Wśród proponowanych do omówienia zagadnień znaleźć się mogą następujące kwestie:

  • współczesne migracje – uchodźstwo, repatriacja, migracje edukacyjne i ekonomiczne,
  • polityka Polski i innych państw wobec migrantów,
  • regulacje prawne i funkcjonowanie społeczne mniejszości w Polsce i na świecie,
  • gender studies,
  • niepełnosprawność w kontekście prawnym i społecznym,
  • seniorzy jako Inni w dobie kultu młodości,
  • inność w literaturze, reportażu i filmie,
  • filozoficzne ujęcia inności.


Zgłoszenia chęci udziału w konferencji należy przesyłać do 19 kwietnia. Konferencję organizują: Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej UŚ, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań UŚ oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Śląskiego i na Facebooku.

Plakat konferencji. Źródło: Uniwersytet Śląski