Jesteś tutaj

Copernicus Festival 2016
18.05.2016

Copernicus Festival

Trzecia edycja Copernicus Festival dotyczyć będzie różnych wymiarów piękna. Nie zdajemy sobie często sprawy, jak kluczową rolę w kulturze odgrywa piękno: cementuje związki między ludźmi, zmienia przestrzeń publiczną, wzbogaca nasze postrzeganie rzeczywistości, zaś artyści dostarczają nam nie tylko emocjonalnych uniesień, ale i powodów do głębokich przemyśleń. Piękno stanowi także jedno z kryteriów prawdy w nauce, a w sztuce religijnej pozwala dosięgnąć transcendencji....

III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. Kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna
12.05.2016

III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. Kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna

Jest to kolejny projekt realizowany w ramach działań promujących śląską logopedię. Seminarium poświęcone będzie problematyce kompleksowej diagnozy i terapii logopedycznej. Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali eksperci z różnych dyscyplin: logopedzi, lekarze, pedagodzy. Spotkanie będzie również okazją do naukowej dyskusji, w której wezmą udział zaproszeni wykładowcy, w tym młodzi naukowcy.

Miejsce konferencji: Katowice, plac Sejmu Śląskiego...

III ogólnopolska konferencja językoznawcza z cyklu Język – historia i współczesność, nt. Społeczność w języku ‒ język w społeczności
12.05.2016

III ogólnopolska konferencja językoznawcza z cyklu Język – historia i współczesność, nt. Społeczność w języku ‒ język w społeczności

Przedmiotem refleksji w trakcie planowanej sesji naukowej chcielibyśmy uczynić zag [plakat] adnienia leksykalno-komunikacyjne dotyczące języka i roli, jaką odgrywa on w różnych społecznościach (grupach): narodowych, lokalnych, etnicznych, zawodowych itp. Język nie jest tworem monolitycznym, lecz wewnętrznie zróżnicowanym i to właśnie w tej wielopostaciowości należy upatrywać jego bogactwa. Niezależnie czy mówimy o języku danego narodu czy też grupy społecznej, zawodowej,...

Strony