Jesteś tutaj

obraz mózgu na ekranie
31.05.2023

„Pizza była zbyt gorąca, żeby krzyczeć”

Jednym z zainteresowań naukowca z UŚ jest semantyka kognitywna, która łączy w sobie elementy językoznawstwa, filozofii i psychologii. Jej główną tezą jest stwierdzenie, że gramatyki języków naturalnych odzwierciedlają procesy poznawcze (m.in. związane z uwagą, pamięcią czy sposobem postrzegania świata).

– Zwykle semantykę kognitywną wiąże się z tzw. hipotezą ucieleśnienia czy z poznaniem ucieleśnionym. W badaniach szczególnie interesuje mnie hipoteza symulacji ucieleśnionej – mówi dr...

Portret Marii Klementyny Sobieskiej (1702–1735) wykonany przez Martina van Meytensa, a następnie skopiowany przez E. Gilla. Dzieło znajduje się w zbiorach National Portrait Gallery w Londynie | fot. domena publiczna
26.05.2023

Kres czarnej legendy Marii Klementyny Sobieskiej

Kres czarnej legendzie Sobieskiej kładzie monografia pt. Maria Klementyna Sobieska, królowa i Służebnica Boża autorstwa prof. dr hab. Aleksandry Skrzypietz i dr. Stanisława Jujeczki (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022). Po blisko trzech wiekach historycy przywrócili właściwe miejsce królowej de iure i w oparciu wyłącznie o materiały źródłowe pokazali jej prawdziwe oblicze.

Czarna legenda

Maria Klementyna urodziła się w Oławie, jej dzieciństwo...

ściana hieroglifów z Egiptu
24.05.2023

Spotkanie z prof. dr. hab. Andrzejem Niwińskim

„Ludzie – Nauka – Wpływ” to nowy cykl spotkań naukowych, który w maju 2023 roku został powołany przez dr Agatę Sowińską z Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Spotkania w ramach tego cyklu będą w tym roku poświęcone starożytnemu Egiptowi. Pierwszym z gości był dr Wojciech Ejsmond z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.

Gościem kolejnego spotkania będzie prof. dr hab. Andrzej Niwiński, egiptolog, pracownik Wydziału Archeologii Uniwersytetu...

Strony