Jesteś tutaj

Alegoria Sławy na dachu Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej we Lwowie | fot. Agnieszka Sikora
21.04.2022

Lwów jako przedmiot badań naukowych

Monografia składa się z czterech części. W pierwszej autorka nakreśla tło literackie i dokumentuje obecność Lwowa w literaturze ukraińskiej, polskiej i rosyjskiej na przestrzeni wieków, dokonując przeglądu najbardziej reprezentatywnych tekstów, począwszy od „starego miasta” (XVI–XVIII wiek) poprzez okres habsburski, tragiczny listopad 1918 roku, okres międzywojenny, literaturę epoki PRL i USSR aż po teksty współczesnych autorów. Kolejne części zawierają analizy wybranych ukraińskich,...

zdjęcie przedstawia Ludwika Zamenhofa przy pracy
09.11.2021

Rocznica urodzin Ludwika Zamenhofa

Ludwik Zamenhof urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku. W II połowie XIX wieku to miasto liczyło około 30 tys. osób i gromadziło Polaków, Białorusinów, Niemców i Żydów. Była to zatem wielokulturowa miejscowość. Zdaniem historyków, Zamenhof wielokrotnie podkreślał, że „posługiwanie się różnymi językami powoduje nie tylko to, że ludzie nie mogą się porozumiewać, ale powoduje też między nimi nierówności, bo jedna narodowość jest wywyższana przez to, że jej język jest używany, że jest np...

zdjęcie przedstawia order Virtuti Militari
02.11.2021

Święto Orderu Virtuti Militari

Order Virtuti Militari miał być przyznawany za zasługi na polu bitwy. Po pierwszym większym zwycięstwie w wojnie polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej, w obronie Konstytucji 3 maja, pod Zieleńcami (18 czerwca 1792), dowodzący w niej królewski bratanek książę Józef Poniatowski poprosił stryja o specjalne odznaczenie dla żołnierzy. Pierwsze ordery nadano wraz z ustanowieniem odznaczenia, 22 czerwca. Wręczono je 25 czerwca w Ostrogu nad Horyniem na Wołyniu, w miejscu...

Strony