Jesteś tutaj

plakat reklamujący 5. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE
17.09.2021

5. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

To właśnie Rawa stanie się główną osią przestrzeni festiwalowej, która rozciągać będzie się od Rynku w Katowicach poprzez ulicę Teatralną, bulwary Rawy i tereny pobliskiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego aż do ul. J. Dudy-Gracza. W sobotę 9 października odbędzie się uroczysta gala otwarcia 5. ŚFN. W niedzielę 10 października nad Rawą w ścisłym centrum katowic powstanie Miasto Nauki, gdzie znajdą się sceny na wykłady i spotkania ze specjalnymi gośćmi, namioty warsztatowe, stanowiska pokazowe...

Chmury burzowe z błyskawicą
19.08.2021

Zmiany klimatu wyzwaniem dla współczesnego szkolnictwa

Projekt badawczy pt. „Humanistyczne prognozy dla klimatu” poświęcony jest jednemu z największych wyzwań w XXI wieku – zmianom klimatycznym w ujęciu humanistycznym. O istotnej roli nauk humanistycznych w przeobrażaniu nawyków konsumpcyjnych, zmianie postaw względem przyrody, redefinicji kategorii i wartości związanych z działalnością człowieka pisali: Ewa Domańska, Marek Oziewicz oraz Ewa Bińczyk, która zaleca nawet „ekologiczną korektę nauk humanistycznych”[1]. Również przyrodoznawcy...

12.07.2021

Rocznica wybuchu Rewolucji Francuskiej

W latach 1370 – 1383, Karol V, ówczesny król Francji z dynastii Walezjuszów i jeden z dwóch inwestorów, zlecił zbudowanie zamku jako części systemu umocnień broniących miasta. Bastylia, z upływem czasu, straciła status twierdzy, stając się srogim więzieniem. Jej grube mury kojarzone były z przemocą i uciskiem stosowanym wobec tamtejszej ludności.

Francja na początku XVIII w. była bogatym i najbardziej zaludnionym krajem na kontynencie europejskim. Liczba jego mieszkańców sięgała...

Strony