Liczba ta składa się z 22 milionów cyfr (a dokładnie 22.338.618 cyfr) i jest największą liczbą pierwszą, jaką kiedykolwiek znaleziono. Liczbę zapisuje się jako: 2^74.207.281-1 (2 do potęgi 74.207.281 minus 1). 

Dla przypomnienia, wszystkie liczby pierwsze (np. 2, 3,5, 7, 11 czy 13) mogą być podzielone tylko przez 1 i samą siebie.

Liczba została odkryta przez komputer na University of Central Missouri w Warrensburg (USA) w ramach projektu Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS). Autorem odkrycia jest dr Curtis Cooper. GIMPS to projekt obliczeń rozproszonych, w którym biorą udział ochotnicy poszukujący liczb pierwszych Mersenne’a. Rzadko występujące liczby Mersenne’a mają postać 2 do potęgi p minus 1, gdzie p jest liczbą naturalną. Niektóre definicje wymagają ponadto, by liczba p była liczbą pierwszą. Liczby Mersenne’a zostały tak nazwane na cześć francuskiego matematyka Marina Mersenne’a, który opublikował tablicę liczb pierwszych tego typu – jak się później okazało, błędną. Liczbę Mersenne’a M(p) można określić jako sumę p pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego: 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4,...

Założycielem i autorem oprogramowania jest George Woltman. Podstawowe programy wykorzystywane w projekcie, Prime95 i MPrime, są typu open source. W ramach projektu GIMPS znaleziono w sumie 13 liczb pierwszych Mersenne’a, każda z nich była największą znaną liczbą pierwszą w momencie odkrycia.

Nie wiadomo, czy istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych Mersenne’a. Obecnie jest ich 49. Odkrycie to zepchnęło na drugie miejsce liczbę pierwszą, którą dr Curtis Cooper odkrył 25 stycznia 2013 roku – również w ramach projektu GIMPS. Była nią liczba pierwsza Mersenne’a, którą zapisuje się: 2^57.885.161-1. Do jej zapisania potrzeba 17 milionów cyfr (a dokładnie 17.425.170 cyfr). Warto dodać, że Electronic Frontier Foundation wyznaczyła nagrodę 150 000 dolarów za zidentyfikowanie liczby pierwszej mającej ponad 100 milionów cyfr w zapisie dziesiętnym.  

Opracowano na podstawie:
Prime number with 22 million digits is the biggest ever found
UCM Professor Finds Record 22 Million Digit Mersenne Prime Number

Fot. Pixabay
Słowa kluczowe (tagi):