Jesteś tutaj

W środę 8 listopada 2017 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej nr III na IV piętrze w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 odbędzie się kolejny wykład w ramach osiemnastej edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”.

Referat zatytułowany „Śmieszna rzecz zdarzyła się w drodze do Hagia Sophia. Granice humoru na przykładzie kultury bizantyńskiej” wygłosi dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak, kierownik Katedry Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. Marciniak tak streszcza swoje wystąpienie:
„Guy Halsall w artykule poświęconym humorowi w okresie późnoantycznym postulował znalezienie klucza, który umożliwi badaczom tego zjawiska w dawnych kulturach zrozumienie jego mechanizmów. Tym kluczem miałaby być oczywiście dogłębna znajomość realiów epoki, mechanizmów społecznych, etc. Wizja Halsalla jest nadmiernie entuzjastyczna i niezwykle trudna do zrealizowania. Kulturowe filtry stworzone przez kolejne epoki powodują, że w przypadku starożytności i średniowiecza studiujemy nie tyle te okresy historii, ile – często różne i niejednokrotnie wzajemnie sprzeczne – wyobrażenia o nich. Studia nad humorem obrazują to w sposób szczególnie wyrazisty – granica pomiędzy tym, co śmieszy nas, a tym, co śmieszyło ich, jest często nieprzekraczalna. Inny język, sytuacja społeczna, kontekst religijny utrudniają czasem nawet zrozumienie, czy mamy do czynienia z żartem.
Mimo tych wszystkich wymienionych wyżej niemożności i przeciwieństw w moim wykładzie postaram się pokazać, co śmieszyło Bizantyńczyków, szczególnie w czasie panowania dynastii Komnenów (XII wiek) oraz Paleologów (XIII–XV wiek). Przedmiotem moich rozważań będzie literatura, przede wszystkim pisana w bizantyńskiej Hochsprache, czyli dialekcie attyckim języka greckiego.”

18. edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”