11 grudnia 2017 roku o godz. 17.00 w sali audytoryjnej nr II w budynku przy ulicy Uniwersyteckiej 4 w Katowicach odbędzie się spotkanie Komisji Nauk Przyrodniczych Stacji Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach

Podczas spotkania wykład pt. „Zimne atomy jako narzędzie do symulacji materii skondensowanej” wygłosi prof. dr hab. Maciej Maśka z Zakładu Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. 

Prelekcja będzie okazją do przedstawiona idei symulatorów kwantowych, które opierają się o zimne atomy w sieciach optycznych. Wśród poruszanych kwestii znajdą się m.in. problemy, z jakimi zmagają się fizycy przy konstrukcji materii skondensowanej, sposoby prowadzenia symulacji i to, co może z nich wynikać dla poznania własności materiałów, które mogą mieć ogromne znaczenie w rozwoju nowoczesnych technologii.

Polska Akademia Umiejętności - logo
Słowa kluczowe (tagi):