Jesteś tutaj

W środę 22 marca 2017 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej nr III na IV piętrze w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 odbędzie się kolejny wykład w ramach XVII edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”.

Referat pt. „Strukturalizm w filozofii matematyki” wygłosi dr Izabela Bondecka-Krzykowska z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.

W abstrakcie wystąpienia czytamy:
„Strukturalizm w filozofii matematyki można scharakteryzować jako doktrynę głoszącą, że matematyka bada struktury, a nie wyizolowane obiekty i że przedmioty matematyki są jedynie pozycjami w strukturach pozbawionymi indywidualnych cech. Strukturaliści głoszą, że do obiektów matematycznych odwołujemy się zawsze w kontekście pewnej struktury i że wszystko, o co można o nich powiedzieć, musi dać się wyrazić w terminach podstawowych relacji tej struktury.

Podczas wystąpienia omówione zostaną prace matematyków uznawanych za prekursorów strukturalizmu (Bourbakiego i R. Dedekinda) oraz przedstawione zostaną motywacje do rozwijania strukturalizmu matematycznego (na przekładzie pracy P. Benacerrafa). Jednak głównym celem prezentacji jest analiza trzech wybranych koncepcji strukturalistycznych współczesnej filozofii matematyki: teorii wzorców Michaela Resnika, aksjomatycznej teorii struktur Stewarta Shapiro oraz strukturalizmu modalnemu, którego twórcą jest Geoffrey Hellman.

Przedstawiona zostanie również próba klasyfikacji koncepcji strukturalistycznych w filozofii matematyki, wykorzystująca jako kryterium rozróżniające sposób, w jaki podchodzą one do problemu definiowania struktur i ich istnienia”.

Serdecznie zapraszamy!

 

XVII edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
Słowa kluczowe (tagi):