Jesteś tutaj

W środę 12 kwietnia 2017 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej nr III na IV piętrze w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 odbędzie się kolejny wykład w ramach XVII edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”.

Z referatem „Samoorganizacja: piękna teoria fizyczna” wystąpi prof. dr hab. Józef Sznajd z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

W abstrakcie wykładu czytamy:
„Samoorganizacja – spontaniczne powstawanie globalnego porządku wynikającego z lokalnych oddziaływań – obserwowana jest w wielu układach fizycznych, chemicznych, biologicznych i społecznych. Od blisko trzydziestu lat fizycy bardzo intensywnie próbują sformułować, dla niektórych z tych zjawisk, opis fenomenologiczny w oparciu o idee, modele i techniki mechaniki statystycznej.
− Czy proste modele fizyczne pozwalają lepiej zrozumieć, a nawet, jak sądzą niektórzy, przewidywać procesy samoorganizacji występujące poza fizyką, w szczególności w układach społecznych?
− Czy piękna fluktuacyjna teoria zjawisk krytycznych może pomóc w znalezieniu »uniwersalnych« mechanizmów pojawiania się spontanicznego porządku? 
− Czy fizycy mają prawo tak daleko wykraczać poza granice obszaru swoich tradycyjnych zainteresowań? 
Wykład jest próbą znalezienia choćby cząstkowych odpowiedzi na te pytania, w oparciu o obserwacje z różnych dziedzin nauki oraz na przykładzie prostego modelu »socjofizycznego«. Przedstawiona zostanie również fluktuacyjna teoria przepływu elektoratu w dwupartyjnym systemie politycznym. Formalnie, upadek demokracji w takim systemie, którego miarą jest gwałtowny spadek indeksu demokracji zdefiniowanego jako odsetek wszystkich wyborców głosujących na jedną z dwóch dominujących partii, przypomina lokalizację fermionów w dwupasmowym modelu elektronowym.”

Serdecznie zapraszamy!

 

XVII edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
Słowa kluczowe (tagi):