Jesteś tutaj

Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach oraz Biblioteka Śląska zapraszają na spotkanie z cyklu Wszechnica, podczas którego prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński wygłosi wykład pt. „Modelowanie – umiejętność czy sztuka?”. Wstęp jest wolny.

Spotkanie zaplanowano na godz. 17.00 22 marca 2016 roku w sali Parnassos w Bibliotece Śląskiej (Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice), a poprowadzi je dr hab. Zygmunt Woźniczka z Zakładu Teorii i Historii Kultury UŚ.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński to uczony o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach tak jakich elektrotechnika oraz automatyka i robotyka oraz w specjalnościach: maszyny elektryczne i mechatronika. W 1973 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej na specjalności maszyny i urządzenia elektryczne. W 1978 r. uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych, zaś w 1988 r. – habilitację. Tytuł profesora nauk technicznych, nadany przez Prezydenta RP, otrzymał w 1996 r. (stając się w wieku 46 lat najmłodszym profesorem w zakresie maszyn elektrycznych w Polsce). Jest uznawany w kraju i za granicą za prekursora nurtu mechatroniki, wywodzącego się z elektromechaniki. Prowadzi bardzo szeroką działalność międzynarodową w ramach m.in.: programu CEEPUS (Austria), programów Unii Europejskiej TEMPUS-MEDA, międzynarodowej sieci „Research and Education in Mechatronics” REM (Niemcy), UNESCO International Centre for Engineering Education (Australia) oraz ICAM Grandes Écoles Group (Francja). Od 2002 r. jest członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN oraz członkiem Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów PAN.

 

Wykład prof. dr. hab. inz. Krzysztofa Kluszczyńskiego pt. „Modelowanie – umiejętność czy sztuka?”